Reklama

​Wybory 2019. Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania i za granicą?

Ci wyborcy, którzy podczas wyborów do Sejmu i Senatu będą przebywali poza swoim miejscem zamieszkania, w tym również za granicą, mogą skorzystać z kilku możliwości, aby poprawnie oddać głos. Najprostszą metodą jest zaświadczenie umożliwiające głosowanie w dowolnym miejscu w kraju, za granicą oraz na statku morskim.

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października.

Aby zagłosować poza miejscem zameldowania można pobrać ze swojego urzędu zaświadczenie o prawie do głosowania i zagłosować w dowolnej obwodowej komisji wyborczej, złożyć wniosek o jednorazowe dopisanie do spisu wyborców lub złożyć wniosek o dopisanie na stałe do rejestru wyborców.

Zaświadczenie z urzędu gminy

Do 11 października w swoim urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) można odebrać zaświadczenie umożliwiające głosowanie w dowolnym miejscu w kraju, za granicą i na statku morskim. Osoba, której wydano takie zaświadczenie, zostanie ze spisu w danej gminie skreślona. Natomiast w dniu wyborów po okazaniu zaświadczenia będzie mogła oddać głos w dowolnej komisji.

Reklama

Nawet jeśli wyborca ostatecznie nie wyjedzie, także w miejscu zamieszkania będzie mógł zagłosować na podstawie zaświadczenia. Zaświadczenie może zostać wydane tylko raz, dlatego ważne jest, by nie zgubić go lub nie zniszczyć.

Wniosek ws. zaświadczenia można złożyć pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej; wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko oraz numer PESEL. Wyborcy mogą odebrać zaświadczenie osobiście lub upoważniając do tego pisemnie inną osobę.

Dopisanie do spisu wyborców

Do 8 października (wtorek) można też wnioskować o dopisanie do spisu wyborców w dowolnej gminie. To rozwiązanie przewidziano dla osób, które przez dłuższy czas przebywają poza miejscem stałego zamieszkania, a także dla osób bezdomnych. We wniosku kierowanym do urzędu gminy należy podać: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL, a także adres zamieszkania oraz adres czasowego przebywania. Do spisu wyborców można się dopisać przez internet na stronie obywatel.gov.pl, ale wymagany jest do tego profil zaufany.

Głosowanie za granicą

Polacy przebywający za granicą mogą także zagłosować wrzucając głos do urny - muszą jednak taki zamiar zgłosić odpowiedniemu konsulowi do 10 października (czwartek). Zostaną wówczas dopisani do spisu wyborów w danej komisji za granicą. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca również do korzystania z elektronicznego systemu rejestracji ewybory.msz.gov.pl.

We wniosku trzeba podać: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres zamieszkania w kraju (w przypadku przebywających za granicą czasowo), numer ważnego paszportu, miejsce i datę jego wydania. W przypadku państw, w których dowód osobisty wystarcza do przekroczenia granicy, można podać numer dowodu osobistego. Wniosek można złożyć ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, faksem lub elektronicznie.

MSZ tworzy obwody głosowania tam, gdzie są polskie placówki dyplomatyczno-konsularne, a także w razie potrzeb w miejscach dużych skupisk Polaków i Polonii. Najwięcej obwodów wyborczych stworzono w tym roku w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (54), Stanach Zjednoczonych (48), Niemczech (23) i Kanadzie (8).

Głosowanie w niektórych obwodach ze względu na różnicę czasu odbędzie się w sobotę 12 października.

Polacy za granicą w wyborach do Sejmu głosować będą na kandydatów z okręgu nr 19 (Warszawa), a w wyborach do Senatu - na kandydatów z okręgu nr 44 (Warszawa - Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz).

Głosowanie w szpitalach, więzieniach i aresztach

Wyborcy mogą dopisać się też do rejestru wyborców (przed wyborami na podstawie rejestru wyborców powstaje spis wyborców). Prawo wyborcze nie ogranicza co prawda, do kiedy przed konkretnymi wyborami można dopisywać się do rejestru, jednak należy liczyć się z tym, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) na rozpatrzenie wniosku ma pięć dni od jego wniesienia. Wpis do rejestru wyborców nie jest jednorazowy i obowiązuje także podczas kolejnych wyborów.

Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu tożsamości, adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały. Do wniosku należy dołączyć także kserokopię dokumentu tożsamości oraz pisemną deklarację dotyczącą obywatelstwa i adresu stałego zamieszkania w Polsce.

Osoby przebywające w szpitalach, zakładach karnych i aresztach, a także mieszkańcy domów pomocy społecznej będą mogli głosować w utworzonych w tych miejscach lokalach wyborczych; zostaną też dopisani do spisu wyborców w utworzonych obwodach, o czym mają być powiadomieni przez dyrektora jednostki. Na takich samych zasadach będą mogli głosować wyborcy przebywający w domach studenckich, w których utworzono obwody głosowania.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy