Reklama

Wybory parlamentarne 2015

Kandydatki PSL prezentują propozycje dot. rodziny

Propozycje programowe skierowane do kobiet i rodziny - m.in. zerowy VAT na artykuły dziecięce, żłobki za złotówkę, emerytura po 40 latach pracy oraz dzienny dom seniora w każdej gminie - przedstawiły na sobotniej konferencji prasowej kandydatki PSL do parlamentu.

W przedstawionej podczas konferencji deklaracji przedstawicielki Polskiego Stronnictwa Ludowego wyszczególniły pięć priorytetów swojego ugrupowania w odniesieniu do kobiet i rodziny: państwo przyjazne rodzicielstwu, aktywna kobieta, instytucje wspierające rodziny, zrównanie praw kobiet i mężczyzn oraz wsparcie dla seniorów. Pod deklaracją swój podpis złożył m.in. prezes PSL Janusz Piechociński oraz kandydatki partii na posłów i senatorów.

"To nie są tylko postulaty wyborcze. To musi być zadanie, które (...) dla nowoczesnej Polski razem starannie zrobimy. Nie w konflikcie pokoleń, nie w konflikcie płci, ale razem w solidarnym działaniu" - zaznaczył Piechociński. Prezes PSL dodał, że jego osobistym celem jako lidera jest wzmocnienie pozycji kobiet w ugrupowaniu - m.in. poprzez powierzenie im w razie wejścia PSL do koalicji rządzącej co najmniej jednej teki ministra oraz co drugiej wiceministra. "Jest to mój osobisty cel, aby w najstarszej formacji - 120-letnim polskich ruchu ludowym - po tych trzech latach, już wkrótce w grudniu mojego prezesowania, kobiety odnalazły także w tym tradycyjnym wydawałoby się środowisku swoją rangę i swoje miejsce" - mówił.

Reklama

"Zobowiązujemy się jako kandydatki Polskiego Stronnictwa Ludowego, że jeżeli wejdziemy do Sejmu - a wejdziemy na pewno do Sejmu - to będziemy te postulaty realizować w pierwszej kolejności" - zadeklarowała wiceprezeska PSL Urszula Pasławska.

Tylko u nas! Wybieram świadomie: Pasławska o abonamencie rtv

Zerowy VAT na artykuły dziecięce

Postulaty 0 proc. VAT na artykuły dziecięce, wprowadzenia do szkół darmowych podręczników oraz obiadów dla każdego dziecka, a także wsparcia zatrudnienia kobiet w okresie macierzyństwa przedstawiła kandydująca z okręgu podwarszawskiego aktorka Dorota Stalińska. "Wspieram ten program i dlatego tu jestem, i dlatego chciałabym, aby ta lokalna społeczność w moim okręgu 20. obdarzyła mnie zaufaniem i wierzyła, że możemy razem coś zrobić" - mówiła.

Z kolei posłanka PSL z okręgu piotrkowskiego Krystyna Ozga mówiła o postulatach partii, których celem jest wsparcie aktywności kobiet, m.in. specjalnych grantów na aktywizację kobiet oraz szerszego otwarcia szkół mundurowych. "Proponujemy, aby większe środki skierowane były na aktywizację kobiet na wsi i w małych miasteczkach. W Polsce jest zarejestrowanych 26 tysięcy kół gospodyń wiejskich, w których działa prawie milion kobiet. Ich aktywizacja to troska o rodzinę, to troska o dziedzictwo kulturowe, to troska o lepsze wykorzystanie środków na programy senioralne i prozdrowotne" - wyliczyła.

Żłobki za złotówkę

Propozycje PSL dotyczące instytucji wspierających rodziny - żłobek za złotówkę, nowe miejsca w żłobkach i przedszkolach (odpowiednio 50 i 70 tys.) oraz tworzenie sieci żłobków i przedszkoli na uniwersytetach i w zakładach pracy - przedstawiła natomiast podsekretarz stanu w ministerstwie pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn, kandydująca z okręgu lubelskiego. "Troska o polską rodzinę jest najważniejszym priorytetem każdej z partii politycznych, a Polskiego Stronnictwa Ludowego przede wszystkim" - podkreśliła.

O zrównaniu praw kobiet i mężczyzn - m.in. uprawnień rodziców zapisanych w kodeksie pracy - oraz o wieku emerytalnym powiązanym z 40-letnim stażem pracy mówiła podsekretarz stanu w ministerstwie środowiska Katarzyna Kępka, która startuje do Sejmu z okręgu warszawskiego. Jak wyjaśniła Kępka, równe prawa mężczyzn i kobiet służą rodzinie, stabilności rodziny i bezpieczeństwu dnia codziennego oraz kobietom, które jako posiadaczki szczególnych przywilejów kodeksowych są dziś mniej chętnie zatrudniane przez przedsiębiorców. "Zależy nam na tym, aby kobiety i mężczyźni byli traktowani identycznie, i aby pracodawcy nie musieli się zastanawiać, czy warto czy nie warto zatrudniać kobiet" - podkreśliła.

Propozycje dla seniorów

Natomiast propozycje PSL dla seniorów - bezpłatne lekarstwa oraz utworzenie dziennych domów seniora w każdej gminie - zaprezentowała zastępczyni kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Bożena Żelazowska, która będzie ubiegać się o miejsce w parlamencie z okręgu podwarszawskiego. "Pamiętając o tym, że wszyscy kiedyś będziemy seniorami, zadbajmy o seniorów, o osoby starsze, o kombatantów" - mówiła.

Składając swój podpis pod przedstawionymi postulatami lider ludowców zaapelował o głosowanie na - jak to określił - "kobiecą drużynę PSL".

Wybory parlamentarne odbędą się 25 października.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama