Reklama

Węgry wygrały z KE przed TSUE. Chodzi o podatek od reklam

Węgry wygrały z Komisją Europejską przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. - Węgierski podatek obrotowy od reklam nie narusza prawa Unii Europejskiej w dziedzinie pomocy państwa - orzekł TSUE i oddalił odwołanie KE w tej sprawie.

Na mocy ustawy, która weszła w życie w dniu 15 sierpnia 2014 r., Węgry wprowadziły progresywny podatek od obrotu pochodzącego z publikacji reklam. Podatek, oparty na obrocie netto podmiotów publikujących reklamy (organy prasowe, media audiowizualne, podmioty zajmujące się publikacją ogłoszeń), prowadzących działalność na Węgrzech, obejmował w początkowym okresie przedziały sześciu stawek progresywnych w zależności od obrotu i został później zmieniony, wskutek czego obejmował dwie stawki. Dawał też możliwość podatnikom, których wynik przed opodatkowaniem w roku podatkowym 2013 był zerowy lub ujemny, odliczenia od ich podstawy opodatkowania 50 proc. strat przeniesionych z poprzednich lat podatkowych.

Reklama

KE: Pomoc państwa niezgodną z prawem UE

Komisja Europejska uznała w listopadzie 2016 r., że podatek przyjęty przez Węgry stanowił - w związku z jego progresywną strukturą, jak również w związku z możliwością odliczenia przeniesionych strat - pomoc państwa niezgodną z prawem UE.

Wyrokiem z dnia 27 czerwca 2019 r. sąd, do którego Węgry wniosły skargę, stwierdził, że KE błędnie uznała, iż sporny podatek i mechanizm częściowego odliczania przeniesionych strat stanowiły korzyści selektywne.

TSUE oddala odwołanie

KE następnie odwołała się od wyroku Sądu UE do TSUE. We wtorek Trybunał w całości oddalił to odwołanie.

TSUE orzekł, że "w obecnym stanie harmonizacji unijnego prawa podatkowego państwa członkowskie mają swobodę w ustanawianiu systemu opodatkowania, który uznają za najbardziej odpowiedni, a więc stosowanie opodatkowania progresywnego w oparciu o obroty zależy od uznania każdego państwa członkowskiego pod warunkiem, że cechy konstytutywne rozpatrywanego środka nie wykazują żadnego elementu oczywiście dyskryminującego".

TSUE uznał, że prawo UE w dziedzinie pomocy państwa co do zasady nie stoi na przeszkodzie temu, aby państwa członkowskie decydowały się na wybór progresywnych stawek opodatkowania, mających na celu uwzględnienie zdolności podatkowej podatników, ani nie zobowiązuje państw członkowskich do zastrzeżenia stosowania progresywnych stawek wyłącznie do opodatkowania zysków, z wyłączeniem opodatkowania obrotu.

Nie czekaj do ostatniej chwili, pobierz za darmo program PIT 2020 lub rozlicz się online już teraz!

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy