Reklama

​PE za utworzeniem stałego korpusu Frontexu

Parlament Europejski w Strasburgu poparł w środę wzmocnienie unijnej agencji ochrony granic, Frontexu. Nowe przepisy zakładają utworzenie do 2027 roku liczącego do 10 tys. funkcjonariuszy stałego korpusu agencji. Już za dwa lata będzie ich 5 tys.

Ten stały korpus będzie składał się z personelu agencji oraz przedstawicieli państw członkowskich oddelegowanych na określony czas.

Polska oddeleguje do stałej służby operacyjnej Straży 10 osób w 2021 roku; liczba Polaków będzie stopniowo wzrastać i osiągnie 100 osób w 2027 roku, stanowiąc tym samym czwartą co do liczebności grupę narodowościową (po Niemcach, Francuzach i Włochach). Dodatkowo oddelegowanych tymczasowo będzie w 2021 roku 240 Polaków i 367 do 2027 roku.

Kraje zachowają prawa do zarządzania granicami

Nowe przepisy zakładają, że kraje UE zachowają prawa do zarządzania swoimi granicami, a agencja i jej personel mają zapewnić pomoc techniczną i operacyjną pod warunkiem zgody zainteresowanych państw członkowskich. Pracownicy stałego korpusu rozmieszczeni w państwie członkowskim będą mogli przeprowadzać kontrole graniczne, jednak zawsze pod warunkiem uzyskania zezwolenia od państwa członkowskiego, w tym na użycie siły i broni.

Reklama

Z upoważnienia i pod kontrolą państwa, w którym będą działać, funkcjonariusze mają mieć możliwość kontroli tożsamości, wydawania zezwolenia na wjazd lub jego odmowy na granicach zewnętrznych oraz przechwytywania osób na granicach.

Nowy Frontex ma ponadto wspierać procedury powrotu w państwach członkowskich, na przykład przez identyfikowanie nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, uzyskiwanie dokumentów podróży i przygotowywanie decyzji nakazujących powrót (decyzje te będą podejmowane przez państwa członkowskie).

Agencja ma też mieć możliwość podejmowania wspólnych operacji w państwach trzecich, w tym w krajach niesąsiadujących z UE, i oddelegowania tam swojego personelu. Wszystko to za zgodą kraju przyjmującego.

"Rozporządzenie zmieni sposób zajmowania się migracją"

"Rozporządzenie to zmieni sposób, w jaki Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej zajmuje się migracją. Zapewni 10 000 nowych funkcjonariuszy straży granicznej i personelu, zintensyfikuje walkę z przestępczością transgraniczną, ochronę praw podstawowych i pomoc w skutecznym powrocie osób, które nie kwalifikują się do otrzymania azylu" - powiedziała w środę sprawozdawczyni projektu, maltańska europosłanka Roberta Metsola (EPL).

Projekt poparło 403  posłów, 162 było przeciw, 44 wstrzymało się od głosu. Teraz propozycje reformy musi jeszcze poprzeć Rada UE (ministrowie z państw członkowskich). Następnie zatwierdzony tekst zostanie opublikowany w Dzienniku urzędowym UE.

Ze Strasburga Łukasz Osiński 

PAP

Reklama

Reklama

Reklama