Reklama

Parlament Europejski przyjął rozporządzenie dotyczące praworządności w budżecie UE

Europosłowie przyjęli rozporządzenie dotyczące mechanizmu warunkowości w budżecie UE. Zgodnie z nim rządy UE łamiące zasady praworządności ryzykują utratę dostępu do funduszy unijnych.

Posłowie zaaprobowali rozporządzenie mające na celu ochronę funduszy unijnych przed nadużyciami ze strony rządów w UE naginających rządy prawa.

Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2021 roku.

Na mocy nowego rozporządzenia płatności z budżetu UE mogą być wstrzymywane w stosunku do krajów, w których stwierdzone naruszenia zasad praworządności utrudniają zarządzanie funduszami UE.

Komisja, po stwierdzeniu naruszenia, zaproponuje uruchomienie mechanizmu warunkowości wobec rządu UE, a następnie obcięcie lub zamrożenie płatności dla tego państwa członkowskiego z budżetu.

Reklama

Przyspieszenie procedury

Rada będzie miała następnie jeden miesiąc na głosowanie większością kwalifikowaną nad proponowanymi środkami (lub trzy miesiące w wyjątkowych przypadkach).

Posłom do PE udało się skrócić czas, w jakim instytucje UE będą musiały przyjąć środki przeciwko państwu członkowskiemu w przypadku stwierdzenia ryzyka naruszenia praworządności, do maksymalnie 7-9 miesięcy (proponowano: 12-13 miesięcy).

Nowe prawo ma zastosowanie nie tylko w przypadku bezpośredniego niewłaściwego wykorzystania funduszy UE, na przykład w przypadku korupcji lub nadużyć finansowych. Będzie ono miało również zastosowanie do systemowych naruszeń podstawowych wartości, które muszą być respektowane przez wszystkie państwa członkowskie, takich jak demokracja czy niezależność sądownictwa, gdy naruszenia te mają wpływ na zarządzanie funduszami UE lub wiążą się z takim ryzykiem.

Studenci nie zostaną ukarani za działania swoich rządów

W trakcie negocjacji posłom udało się również uzyskać konkretny przepis, który precyzuje możliwy zakres naruszeń, wymieniając przykłady przypadków, takich jak zagrożenie dla niezawisłości sądownictwa oraz ograniczanie środków prawnych.

Aby zapewnić, że beneficjenci końcowi, którzy liczą na wsparcie UE i są od niego zależni - tacy jak studenci, rolnicy lub organizacje pozarządowe - nie zostaną ukarani za działania swoich rządów, będą oni mogli złożyć skargę do Komisji za pośrednictwem platformy internetowej, która pomoże im w zapewnieniu otrzymania należnych kwot. Komisja będzie mogła również dokonać korekty finansowej poprzez zmniejszenie kolejnej transzy wsparcia UE dla danego kraju.

Rozporządzenie w sprawie mechanizmu warunkowości jest częścią pakietu unijnego budżetu na lata 2021-2027.

***

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź » 

W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy Internautów biorących udział w grze! Kliknij link: GRAM o duże pieniądze już teraz!

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama