Reklama

UE tworzy pierwszy wspólny fundusz przemysłu obronnego

Nowy europejski program rozwoju przemysłu obronnego (EDIDP) pomoże w finansowaniu rozwoju nowych i unowocześnionych produktów i technologii. Na ten cel przeznaczonych zostanie 500 mln euro w latach 2019-2020 - zdecydował we wtorek Parlament Europejski.

Program ma wzmocnić pozycję i niezależność Unii Europejskiej na światowym rynku uzbrojenia, zracjonalizować wydatki i zachęcać do innowacji w dziedzinie obronności.

Unijny fundusz pomoże w finansowaniu projektów realizowanych przez konsorcja składające się z co najmniej trzech przedsiębiorstw publicznych lub prywatnych mających siedzibę w co najmniej trzech różnych państwach członkowskich UE.

Projekty przeznaczone specjalnie dla MŚP i przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji (zatrudniających do 3000 pracowników) będą kwalifikowały się do wyższych stawek współfinansowania i do programów realizowanych w ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO).

Reklama

W ramach europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego finansowany będzie etap rozwoju (między badaniami a produkcją) nowych i ulepszonych produktów i technologii obronnych w UE, począwszy od studiów, poprzez projektowanie, testowanie, a skończywszy na certyfikacji i rozwoju.

Środki będą mogły być przeznaczone na zdalnie sterowane systemy, łączność satelitarną, dostęp do przestrzeni kosmicznej i stałą obserwację Ziemi, bezpieczeństwo cybernetyczne i morskie, jak również technologie w siłach powietrznych, lądowych i morskich.

"Program ten stanowi historyczny krok naprzód dla europejskich projektów przemysłu obronnego i stanowi odpowiedź na trzy wyzwania: efektywność budżetową, konkurencyjność i autonomię strategiczną. W ciągu roku negocjacji osiągnęliśmy obiecujące rozporządzenie mające na celu poprawę zdolności innowacyjnych UE" - powiedziała sprawozdawczyni projektu, europosłanka Francoise Grossetete (EPL).

Nieformalne porozumienie między Parlamentem a Radą uzyskało poparcie 478 posłów, przy 179 głosach przeciw i 23 wstrzymujących się. Jeśli Rada zatwierdzi projekt, rozporządzenie wejdzie w życie z chwilą jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE. Oczekuje się, że pierwsze projekty zostaną sfinansowane w 2019 r.

Z Strasburga Łukasz Osiński

PAP

Reklama

Reklama

Reklama