Reklama

Porozumienia energetyczne potwierdzone w PE

PE we wtorkowym głosowaniu potwierdził porozumienia w sprawie celów energetycznych osiągnięte w czerwcu z krajami członkowskimi w ramach Rady UE. Zdaniem Parlamentu Europejskiego dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej Europejczycy będą mogli zmniejszyć swoje rachunki za energię.

Porozumienie dotyczące efektywności energetycznej przyjęto 434 głosami za, przy 104 przeciw i 37 wstrzymujących się. Porozumienie w sprawie odnawialnych źródeł energii przyjęto 495 głosami za, przy 68 przeciw i 61 wstrzymujących się.

Do 2030 r. efektywność energetyczna w UE musi poprawić się o 32,5 proc., podczas gdy udział energii ze źródeł odnawialnych powinien wynosić co najmniej 32 proc. końcowego zużycia brutto w UE.

Zdaniem Parlamentu Europejskiego dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej Europejczycy będą mogli zmniejszyć swoje rachunki za energię. Ponadto Europa zmniejszy swoją zależność od zewnętrznych dostawców ropy naftowej i gazu, poprawi lokalną jakość powietrza i będzie chronić klimat.

Reklama

Po raz pierwszy państwa członkowskie będą również zobowiązane do ustanowienia specjalnych środków w zakresie efektywności energetycznej na rzecz osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Państwa członkowskie będą musiały również zapewnić obywatelom możliwość samodzielnego wytwarzania energii odnawialnej na własne potrzeby oraz magazynowania i sprzedaży nadwyżki produkcji.

Do 2030 roku co najmniej 14 proc. paliw wykorzystywanych w transporcie będzie musiało pochodzić ze źródeł odnawialnych. Biopaliwa pierwszej generacji (chodzi o sytuację, w której grunty, na których znajdują się łąki lub lasy, zostają przestawione na produkcję żywności, co zwiększa emisje CO2) od 2030 roku nie będą już wliczane do celów UE w zakresie energii odnawialnej.

Po formalnym przyjęciu porozumienia przez kraje członkowskie w ramach Rady UE nowe zasady zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie 20 dni później.

Ze Strasburga Łukasz Osiński (PAP)

PAP

Reklama

Reklama

Reklama