Reklama

Karol Karski wybrany na kwestora PE

Parlament Europejski w Strasburgu wybrał w czwartek europosła Karola Karskiego (PiS) na stanowisko kwestora. Będzie jedną z pięciu osób sprawujących tę funkcję.

Karski zajmował to stanowisko także w poprzedniej kadencji PE. Oprócz niego kwestorami zostali także Anne Sander (EPL), Monika Benova (S&D), David Casa (EPL) i Gilles Boyer (Odnowić Europę).

Kwestorzy są odpowiedzialni za sprawy administracyjne i finansowe Parlamentu, które mają bezpośredni wpływ na prace deputowanych (np. dotyczące sprzętu czy usług dostępnych na terenie PE).

Przewodniczący PE, wiceprzewodniczący PE i kwestorzy są członkami Prezydium Parlamentu Europejskiego, organu odpowiedzialnego za sprawne funkcjonowanie instytucji. Prezydium odpowiada za wszystkie sprawy administracyjne, kadrowe i organizacyjne oraz opracowanie wstępnego projektu budżetu Parlamentu.

Reklama

Kim są posłowie sprawujący kluczowe funkcje w PE i jak są wybierani?

Po wyborach Parlament Europejski wybiera swego nowego przewodniczącego, 14 nowych wiceprzewodniczących i pięciu kwestorów.

Wszystkie obieralne stanowiska w PE, tzn. stanowisko przewodniczącego, wiceprzewodniczących i kwestora PE, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji oraz przewodniczącego i wiceprzewodniczącego delegacji, są obsadzane co dwa i pół roku, czyli raz na początku i raz w połowie pięcioletniej kadencji europarlamentu. Mandat osób piastujących te funkcje można przedłużyć na kolejną kadencję.

Jak podkreśla PE, przy wyborze przewodniczącego, wiceprzewodniczących i kwestorów należy wziąć pod uwagę potrzebę zapewnienia "ogólnej sprawiedliwej reprezentacji państw członkowskich i poglądów politycznych".

Przewodniczący

Przewodniczący kieruje działalnością PE, przewodniczy posiedzeniom plenarnym i podpisuje roczny budżet UE. Reprezentuje PE na zewnątrz oraz w stosunkach z innymi instytucjami UE.

Wybór przewodniczącego jest pierwszym aktem nowego Parlamentu Europejskiego. Kandydata na przewodniczącego może zgłosić grupa polityczna lub co najmniej 38 europosłów. Wybory odbywają się w tajnym głosowaniu. Aby zostać wybranym, kandydat musi zdobyć bezwzględną większość ważnych głosów, tj. 50 proc. plus jeden głos.

Jeżeli żaden kandydat nie zostanie wybrany w pierwszej turze głosowania, ci sami lub inni kandydaci mogą przystąpić na tych samych warunkach do drugiej rundy głosowania. W razie konieczności procedura może być powtórzona po raz trzeci, ponownie na tych samych zasadach.

Jeśli po trzech turach głosowania żaden kandydat nie otrzyma bezwzględnej większości oddanych głosów, w czwartej rundzie uczestniczą tylko dwaj kandydaci, którzy w trzeciej turze otrzymali największą liczbę głosów. Wybrany zostaje ten z nich, który uzyska więcej głosów; w przypadku tej samej liczby głosów na tym etapie za zwycięzcę uznaje się kandydata starszego wiekiem.

Wiceprzewodniczący i kwestorzy

Wiceprzewodniczący mogą w razie potrzeby zastępować przewodniczącego w wykonywaniu jego obowiązków, w tym w kierowaniu posiedzeniom plenarnym. Są oni również członkami Prezydium - organu odpowiedzialnego za wszystkie sprawy administracyjne, kadrowe i organizacyjne. Kwestorzy zajmują się sprawami administracyjnymi bezpośrednio dotyczącymi samych posłów.

Kandydatów na stanowiska wiceprzewodniczącego i kwestora może wysunąć grupa polityczna lub co najmniej 38 posłów. Wiceprzewodniczący są wybierani w jednym tajnym głosowaniu spośród wszystkich kandydatów. Porządek wyboru kandydatów decyduje o porządku pierwszeństwa.

Podczas posiedzeń inauguracyjnych, a także w połowie kadencji, kiedy na poszczególne stanowiska wybierane są nowe osoby, komisje parlamentarne wybierają przewodniczących i wiceprzewodniczących. W wyborach odbywających się w połowie kadencji PE można również przedłużyć mandaty dotychczasowych przewodniczących i wiceprzewodniczących na drugą kadencję.

Każda komisja w odrębnym głosowaniu wybiera swoje prezydium, w którego skład wchodzą przewodniczący i wiceprzewodniczący. Liczbę wybieranych wiceprzewodniczących określa cały europarlament na wniosek Konferencji Przewodniczących.

Stałe delegacje międzyparlamentarne PE (ds. stosunków z parlamentami spoza UE) również wybierają swoich przewodniczących i wiceprzewodniczących, stosując tę samą procedurę co komisje.

Grupy polityczne wybierają swoich tzw. koordynatorów w komisjach parlamentarnych. Są oni politycznymi liderami danej grupy w poszczególnych komisjach. Koordynują opinie grupy na tematy omawiane przez komisję i wspólnie z przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi organizują prace komisji.

PAP/INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy