Reklama

​Duda: NATO musi dowieść, że jest i będzie żywym, silnym i wiarygodnym sojuszem

NATO musi dowieść, że jest i będzie żywym, silnym oraz wiarygodnym sojuszem na rzecz pokoju, wolności i demokracji - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda podczas otwarcia Warszawskiego Szczytu Ekspertów, który towarzyszy szczytowi NATO. Prezydent wskazał w swoim przemówieniu również najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed Sojuszem.

"Musimy razem zrobić wszystko, aby potwierdzić wiarygodność sojuszu jako strażnika pokoju opartego na wolności i prawie. To te wartości wyznaczają logikę naszych działań" - mówił Duda.

Według prezydenta, zagrożeniem dla sojuszniczego bezpieczeństwa nie są określone kraje bądź narody. "Tym zagrożeniem jest polityka siły, która nie liczy się z normami prawa międzynarodowego, nawet normami tak podstawowymi, jak prawo do terytorialnej integralności czy państwowej suwerenności, gwarantującej narodom wolność do decydowania o własnym losie" - dodał.

"Tutaj w Warszawie NATO musi dowieść, że jest i będzie żywym, silnym oraz wiarygodnym sojuszem na rzecz pokoju, wolności i demokracji. Aby mogło nim pozostać, konieczne jest znaczące wzmocnienie jego potencjału odstraszania i obrony" - mówił prezydent.

Reklama

Prezydent o podstawowej funkcji NATO

"Już za kilka godzin tutaj na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się oficjalna ceremonia inauguracji szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, szczytu NATO. Przygotowania do tego wydarzenia rozpoczęły się wraz z zakończeniem szczytu w Newport w Walii i trwały prawie 2 lata. Dziś jesteśmy na samym końcu tej drogi" - zaznaczył prezydent.

Jak ocenił prezydent "właśnie dlatego ta konferencja, która odbywa się w tym historycznym dniu ma znaczenie szczególne". "Dobrze rozumiemy wagę stojących przed nami wyzwań i wiemy jak powinniśmy na nie odpowiedzieć" - dodał.

Duda podziękował organizatorom konferencji za to, że "stworzyli nam możliwość szerszej refleksji i debaty na temat roli NATO jako gwaranta międzynarodowego pokoju".

"Podstawową funkcją Sojuszu Północnoatlantyckiego jest obrona pokoju" - powiedział Duda. Ocenił, że znamienne jest, iż po ponad ćwierć wieku od zakończenia zimnej wojny, kiedy historia miała dobiec końca powracamy do myśli założycieli Sojuszu.

"Wydarzenia ostatnich lat: aneksja Krymu, konflikt w Donbasie, wojna w Syrii, terroryzm i masowe migracje szczególnie mocno uderzyły w nasze przekonanie o trwałości i stabilności istniejącego porządku międzynarodowego".

"Pośród obywateli naszych państw rośnie obawa, co do przyszłości świata w kształcie, jaki do tej pory znaliśmy" - powiedział. Zaznaczył, że rodzi to zobowiązanie dla polityków. "Musimy wspólnie zrobić wszystko, aby umożliwić naszym obywatelom realizację ich podstawowego pragnienia, pragnienia życia w pokoju i wolnego od niepewności, strachu i obaw" - podkreślił prezydent Duda.

"NATO wymaga solidarnego zaangażowania i rozwoju sił zbrojnych"

Prezydent podkreślił również, że Polska od wielu lat wspiera swoich bałtyckich sojuszników, działając na rzecz bezpieczeństwa basenu Morza Bałtyckiego i wschodniej flanki Sojuszu. Wskazał, że Polska jest członkiem międzynarodowej koalicji przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu, a także zwiększyła nakłady na siły zbrojone i przeprowadza ich intensywną modernizację.

"Dobrze rozumiemy więc, że efektywne wzmocnienie odstraszania i obrony w ramach NATO wymaga od wszystkich sojuszników solidarnego zaangażowania wszędzie tam, gdzie jest to konieczne, a także odpowiedzialnego rozwoju własnych sił zbrojnych" - powiedział Duda.

"Pragniemy żyć w stabilnym, przyjaznym otoczeniu międzynarodowym; otoczeniu, które umożliwia wszystkim jednostkom twórczy rozwój, a społeczeństwom to, co tak bardzo potrzebne, czego pragną wszyscy: pokój, spokój i dobrobyt" - podkreślił prezydent.

"Uważamy, że przyszłość naszych relacji z innymi państwami powinien określać dialog oparty na prawie, przewidywalności i wzajemnym szacunku" - podkreślił.

Zaznaczył, że dialog ten musi być prowadzony przez silny Sojusz, którego społeczeństwa są o tej sile przekonane. "Nie może oznaczać przyzwolenia na łamanie zobowiązań międzynarodowych, nie może też odbywać się kosztem sojuszniczych zasad: odstraszania i kolektywnej obrony. To absolutnie podstawowe warunki jego skuteczności" - dodał.

Która flanka NATO jest najważniejsza?

"Zarówno wzmocnienie wschodniej flanki - realną wysuniętą obecnością NATO - jak reakcja na wyzwania na flance południowej, to priorytety równoległe, absolutnie nieprzeciwstawne" - zaznaczył prezydent Duda.

Zdaniem Dudy nie może być mowy o faworyzowaniu któregokolwiek z priorytetów.

"Razem musimy pokazać, że nie ma naszej zgody na prowadzenie polityki zastraszania i agresji. Musimy wspólnie doprowadzić do tego, że każdy, kto choćby na chwilę stanie przed pokusą zastosowania prawa siły pojmie błyskawicznie, że jest to po prostu nieopłacalne. Dopiero wówczas zrozumiemy, co oznacza siła prawa" - zaznaczył Duda.

Prezydent dodał, że w praktyce oznacza to "konieczność ustanowienia wzmocnionej obecności Sojuszu w Europie środkowo-wschodniej oraz adekwatną odpowiedź na kompleksowe wyzwania związane z konfliktami w Afryce północnej i na Bliskim Wschodzie".

"Sprzeciwiamy się regionalizacji bezpieczeństwa i jego reglamentacji na poszczególne flanki NATO. Bezpieczeństwo nie jest towarem. Bezpieczeństwo jest wartości i jako takie jest niepodzielne, a każdy z nas zasługuje na nie w tym samym stopniu" - dodał prezydent.

Budowa sojuszniczego bezpieczeństwa

Prezydent wspomniał dziś także swoje spotkanie z sekretarzem generalnym NATO, które odbyło się w czerwcu zeszłego roku. "Rozmawialiśmy o przygotowaniach do dzisiejszego szczytu oraz o wyzwaniach, jakie stoją przed sojuszem. Powiedziałem wówczas, że aby skutecznie odpowiedzieć na zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa, musimy wykroczyć poza ramy postanowień szczytu z Walii, szczytu z Newport" - powiedział Duda.

"Musimy śmiało wyjść naprzeciw zarówno aktualnym wyzwaniom, jak i tym, które czekają nas w nieodległej przyszłości" - podkreślił. "Budowa sojuszniczego bezpieczeństwa nie jest jednorazowym aktem. To proces o charakterze ciągłym, który wymaga od nas jedności, solidarności, odpowiedzialności i determinacji. Tylko w ten sposób będziemy w stanie skutecznie bronić pokoju opartego na wolności i prawie" - dodał.

Jak mówił, chociaż do szczytu zostało jeszcze kilka godzin, to już jest to "wydarzenie historyczne, podczas którego sojusz dowiedzie swojej siły, jedności i skuteczności".

"Jestem przekonany, że szczyt w Warszawie zakończy się sukcesem i doprowadzi do tego, co dla nas tak niezwykle istotne - wzmocnienia całej wspólnoty transatlantyckiej dla umacniania budowy współpracy pomiędzy narodami, pomiędzy państwami i pokoju na świecie, pokoju opartego na prawie" - zaznaczył.

Duda o akcesji Czarnogóry do NATO

Prezydent Duda powiedział też, że szczyt w Warszawie to także wielka szansa na "nadanie nowego impulsu sojuszniczej polityce otwartych drzwi" oraz współpracy z partnerami.

"Z satysfakcją zatem przyjmujemy akcesję Czarnogóry do NATO, jest to kolejny krok stabilizujący sytuację w rejonie Bałkanów Zachodnich i pozytywny przykład dla innych państw, które aspirują do struktur euroatlantyckich" - powiedział prezydent.

"Opowiadamy się też za wzmocnionym zaangażowaniem Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie Wschodniej, oznacza to pogłębienie naszych relacji z Gruzją, Ukrainą oraz Mołdawią. Równolegle powinniśmy wspierać naszych partnerów w niestabilnym obszarze Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu" - dodał prezydent.

Podkreślił, że fundamentem oraz siłą NATO są mocne więzi łączące "oba brzegi Oceanu Atlantyckiego".

"Nie sposób wyobrazić sobie Sojuszu bez aktywnego zaangażowania żołnierzy amerykańskich i kanadyjskich. Bardzo liczę, że na szczycie w Warszawie dowiedziemy, że wspólnota transatlantycka ma się dziś lepiej niż kiedykolwiek w przeszłości, nie tylko poprzez deklarację, ale za sprawą konkretnych decyzji zwiększających nasze zaangażowanie we wspólną obronę i wzmacniających nasze zdolności wojskowe tam, gdzie potrzebujemy tego najbardziej" - powiedział prezydent Duda.

Dodał, że, aby głos wspólnoty euroatlantyckiej brzmiał możliwie jednolicie, istotne jest również zacieśnienie relacji pomiędzy NATO a Unią Europejską. "Jest to szczególnie ważne zwłaszcza dzisiaj, w czasie podziałów i wynikających z nich w sposób naturalny niepewności" - powiedział prezydent RP. 

Prezydent wystąpił na Warszawskim Szczycie Ekspertów zwołanym przy okazji szczytu NATO. Organizatorami i partnerami forum ekspertów są: PISM, GLOBSEC, Atlantic Council, Centre for Strategic and International Studies i German Marshall Fund.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy