Reklama

Wystąpienie kard. Stanisława Dziwisza podczas mszy św. otwierającej Światowe Dni Młodzieży

Oto treść wystąpienia kard. Stanisława Dziwisza, wygłoszonej we wtorek w trakcie mszy św. otwierającej Światowe Dni Młodzieży:

"Drodzy młodzi Przyjaciele! Droga młodzieży!

Wybiła godzina, na którą czekaliśmy od trzech lat. Czekaliśmy od dnia, w którym Ojciec Święty Franciszek ogłosił w Rio de Janeiro, że następny Światowy Dzień Młodzieży odbędzie się w Polsce - w Krakowie.

Cieszymy się z obecności kardynała i delegacji z Rio de Janeiro. Dziękuję Wam, że przybyliście tu do nas, aby przekazać nam radość Światowych Dni Młodzieży.

Zegar umieszczony na fasadzie Bazyliki Mariackiej w sercu historycznego Krakowa odmierzał dni, godziny, minuty i sekundy dzielące nas od chwili, którą teraz przeżywamy.

Reklama

Ale ważniejszy jest zegar rejestrujący myśli i uczucia w naszych sercach, przygotowywał nas duchowo do rozpoczynającego się dziś spotkania młodych uczniów Mistrza Nazaretu z całego świata.

Przybyliście ze wszystkich kontynentów i narodów, ze wschodu i zachodu, z północy i południa naszego globu. Przynosicie ze sobą wiele doświadczeń. Nosicie w sobie wiele pragnień. Mówicie wieloma językami. Ale od dziś wszyscy będziemy ze sobą rozmawiać językiem Ewangelii. To język miłości. To język braterstwa, solidarności i pokoju.

Witam was wszystkich bardzo serdecznie w mieście Karola Wojtyły - świętego Jana Pawła II. On w tym mieście dorastał do służby Kościołowi i stąd wyruszył na drogi świata, by głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. Witam was w mieście, w którym w sposób szczególny przeżywamy tajemnicę i dar Bożego Miłosierdzia.

Cari amici - benvenuti a Cracovia! Dear friends - welcome to Cracow! Chers amis - bienvenus à Cracovie! Liebe Freunde - herzlich willkommen in Krakau! Queridos amigos - bienvenidos a Cracovia! Дорогие Друзья! Добро пожаловать в Краков!

Witam i pozdrawiam wszystkich kardynałów, arcybiskupów i biskupów, tak licznie zgromadzonych w Krakowie, na tych Błoniach uświęconych już przez Jana Pawła II, uświęconych przez Ojca Świętego Benedykta XVI - i będą uświęcone obecnością obecnego papieża Franciszka.

Witam bardzo serdecznie oficjalną delegację Patriarchatu Moskiewskiego z metropolitą na czele. Witam serdecznie kapłanów koncelebrujących tę mszę świętą otwierającą Światowe Dni Młodzieży 2016 w Krakowie. A wraz z Wami - wszystkimi uczestnikami tej Eucharystii - kieruję pozdrowienia do młodzieży całego świata i do wszystkich ludzi dobrej woli!

Chcemy wszystkim powiedzieć, że pragniemy żyć w pokoju i modlimy się o dar pokoju dla naszego niespokojnego świata, aby ustała w nim przemoc i niesprawiedliwość. Aby nikt nie umierał w nim z głodu. Módlmy się, aby doszła do głosu prawda, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, bo jesteśmy dziećmi jednego Boga. W miłosiernym sercu Boga jest miejsce dla wszystkich.

Modlimy się w tej mszy świętej za wszystkie ofiary zamachów terrorystycznych w ostatnim czasie, a w sposób szczególny módlmy się za kapłana, który poniósł dzisiaj śmierć - i to podczas sprawowania Eucharystii - we Francji.

Siostry i bracia, otwórzmy nasze serca na przyjęcie słowa Bożego i daru Eucharystii. Niech pośrodku nas stanie ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan, Zbawiciel świata. Powierzmy Mu wszystkie nasze myśli i uczucia, nadzieje i oczekiwania związane z rozpoczynającym się świętem wiary młodego Kościoła.

W tym duchu rozpoczynamy Eucharystię."

PAP

Reklama

Reklama

Reklama