Reklama

​Straż Graniczna przygotowała informator dla uczestników ŚDM

Straż Graniczna przygotowała informator dla uczestników Światowych Dni Młodzieży. Zawiera on wskazówki dotyczące m.in. zasad przekraczania polskiej granicy oraz dokumentów, które należy posiadać w trakcie kontroli. Informator napisany jest w dwóch językach: polskim i angielskim.

W związku z ŚDM, oraz poprzedzającym je szczytem NATO w Warszawie, od 2 do 31 lipca Polska przywróci kontrole na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej z: Niemcami, Słowacją, Czechami i Litwą, a także w portach i na lotniskach.    

Jakie dokumenty należy przygotować, chcąc przekroczyć polską granicę?

Podróżni z krajów UE muszą mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo - dowód osobisty lub paszport.      

Obywatele państw spoza Unii zobowiązani są do posiadania dokumentów uprawniających do przekraczania granicy (paszportu) oraz potwierdzających prawo pobytu w Polsce, czyli np. wizy. Każda taka osoba będzie musiała uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu, posiadać wystarczające środki utrzymania na czas pobytu w Polsce, jak i na powrót do swojego kraju.   

Reklama

Wykaz państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz, znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl.  

Jakie dokumenty nie uprawniają do przekroczenia granicy?

Do przekroczenia granicy Polskiej nie uprawniają np. prawo jazdy, legitymacja szkolna lub studencka, czy zaświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie paszportu lub dowodu osobistego. Warto jednak tego typu dokumenty mieć ze sobą, ponieważ w razie np. zagubienia lub zniszczenia paszportu czy dowodu osobistego, mogą one ułatwić potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa. Dzięki temu szybciej otrzymamy zastępczy dokument, niezbędny byśmy mogli odbyć podróż powrotną do swego kraju.  

Warto także - np. w smartphone’ie - mieć fotografie stron zawierających dane personalne z paszportu lub dowodu osobistego oraz wizy/karty pobytu. One także w tego typu sytuacji mogą okazać się pomocne.   

Co zrobić, gdy utracę dokumenty w czasie pobytu w Polsce?

Straż Graniczna nie wydaje zaświadczeń o utracie dokumentów. W takim przypadku należy udać się do najbliższej jednostki policji. Na komisariacie należy złożyć zawiadomienie o zagubieniu dokumentu. Na tej podstawie policja wyda nam zaświadczenie potwierdzające ten fakt.   Następnie, z tym zaświadczeniem, należy udać się do ambasady lub urzędu konsularnego swojego państwa. Tam należy złożyć wniosek o zastępczy dokument podróży, który umożliwi powrót do swojego kraju.  

Na czym polegają kontrole na terytorium Polski?

Straż Graniczna, oprócz odpraw granicznych prowadzonych rutynowo w przejściach granicznych, może również dokonywać kontroli legalności pobytu cudzoziemców.   

Funkcjonariusze SG mogą także sprawdzać pojazdy oraz uprawnienia do ich posiadania i kierowania. Podobnie jak policjanci, mogą też karać grzywnami osoby, które naruszą m.in. przepisy drogowe.   

W jakich przypadkach obywatel spoza UE może otrzymać decyzję o odmowie wyjazdu do Polski?

Przesłankami do podjęcia decyzji administracyjnej o odmowie wjazdu może być m.in. brak ważnego paszportu, wizy, posiadanie sfałszowanych dokumentów, nieposiadanie dokumentacji uzasadniającej cel i warunki pobytu. Decyzje odmowne są także wydawane w przypadku osób, które zostały zidentyfikowane jako mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.   

Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży będą mogli skorzystać z całodobowego ogólnopolskiego numeru interwencyjnego Straży Granicznej - (+48) 800 422 322. Dla osób przybywających do stolicy Małopolski dostępne będą także dyżurne numery placówki SG w Krakowie-Balicach - (+48) 12 258 3300 oraz (+48) 721 961 338.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: ŚDM

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy