Reklama

Sprawdzian szóstoklasisty

Rozpoczął się sprawdzian szóstoklasisty 2016

Uczniowie szóstych klas szkół podstawowych w całej Polsce rozpoczęli pisanie sprawdzianu szóstoklasisty. W przyszłym roku egzamin ten już się nie odbędzie. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty zostanie on zlikwidowany.

Do egzaminu przystąpiło około 384 tys. uczniów.

Likwidację sprawdzianu zapisano w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, który w połowie marca trafił do konsultacji społecznych.

Nowa formuła

Obecni szóstoklasiści są też drugim rocznikiem, który od I klasy uczy się zgodnie z nową podstawą programową i w związku z tym będzie pisać sprawdzian w formule, którą wprowadzono w ubiegłym roku.

Zgodnie z nią, sprawdzian składa się z dwóch części. Pierwsza z nich rozpoczęła się o godz. 9.00. Potrwa 80 minut. W przypadku części uczniów, którym przysługuje wydłużony czas pisania sprawdzianu np. dyslektyków, ta część potrwa 120 minut.

W tej części sprawdzane jest opanowanie przez szóstoklasistów wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym.

Reklama

Uczeń ma do rozwiązania zarówno zadania zamknięte (w takich zadaniach wybiera jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych), jak i otwarte (sam udziela odpowiedzi).

Po przerwie, o godz. 11.45 rozpocznie się druga część sprawdzianu - test z języka obcego. Do wyboru jest sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. W tej części wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów będą zadaniami zamkniętymi. Potrwa ona 45 minut, w przypadku dyslektyków - 70 minut.

Najwięcej - ponad 330 tys. uczniów - wybrało język angielski. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki, który chce zdawać blisko 16 tys. szóstoklasistów. Do testu z rosyjskiego zgłoszonych zostało 262 uczniów, z francuskiego - 207, a z hiszpańskiego - 22. Nikt nie wybrał języka włoskiego.

Publikacja arkuszy we wtorek

Arkusze sprawdzianu Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować jeszcze we wtorek na swojej stronie internetowej oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnego wypadku losowego nie może przystąpić do sprawdzianu we wtorek, będzie go pisać w drugim terminie - 2 czerwca. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz.

Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do gimnazjum rejonowego, w przypadku wyboru innej szkoły wynik może zdecydować czy będzie się on w niej uczył.

Swoje wyniki szóstoklasiści poznają 27 maja. W dniu zakończenia roku szkolnego - 24 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej uczniowie otrzymają wydane przez CKE zaświadczenia w wynikach. Wyrażone w procentach będą osobno podane z części pierwszej (z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i matematyki) i osobno z drugiej.

W ubiegłym roku średni wynik uzyskany na sprawdzianie przez szóstoklasistów z matematyki to 61 proc., z polskiego - 73 proc., a z języka angielskiego - najczęściej wybieranego przez uczniów języka obcego - to 78 procent.

W części szkół podstawowych wtorek może być dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, dyrektorzy szkół mogą decydować o dodatkowych dniach wolnych w szkole. W szkołach podstawowych takim dodatkowy dniem wolnym bywa właśnie dzień sprawdzianu dla szóstoklasistów.PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy