Reklama

RMF FM: Tajemnicze postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

Mimo że zapadło jeszcze przed wtorkowym wyrokiem TK w sprawie zaskarżonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepisów o Trybunale, postanowienie o niewyłączeniu z orzekania w niej tzw. sędziów-dublerów wciąż nie zostało przez TK ujawnione. Do postanowienia dotarło RMF FM. O tym, że sędziowie Muszyński i Cioch mogą orzekać w sprawie, która - zdaniem RPO - ich samych dotyczy, zdecydowali Grzegorz Jędrejek, Michał Warciński i prezes TK Julia Przyłębska.

Od kilku dni RMF FM stara się uzyskać postanowienie w tej sprawie z samego Trybunału. Nie opublikowano go, jak działo się to w podobnych sytuacjach, w aktach samej sprawy, w zakładce "dokumenty w sprawie" na Internetowym Portalu Orzeczeń TK. Rzecznik Trybunału nie ujawnił dotąd nawet nazwisk sędziów, którzy orzekali o odrzuceniu wniosku RPO.

RMF FM otrzymało dokument z biura rzecznika. Trójka wybranych głosami PiS sędziów odrzuciła oparty na zasadzie "nikt nie może być sędzią we własnej sprawie" wniosek RPO, uzasadniając to tym, że obowiązująca ustawa o TK nie zna pojęcia wyłączenia z orzekania osoby, która nie jest sędzią TK - a tak właśnie konsekwentnie twierdzi RPO. Jego zdaniem, wybrani na zajęte miejsca Mariusz Muszyński i Henryk Cioch nie są sędziami Trybunału, mimo złożenia ślubowania przed prezydentem.

Reklama

Orzekająca o odrzuceniu wniosku trójka sędziów zauważa, że "trudno dostrzec konsekwencję wniosku o wyłączenie, który z jednej strony opiera się na przepisach, dotyczących jedynie sędziów TK, a z drugiej strony wskazuje, że dane osoby nie są sędziami, co sugerowałoby, że nie stosuje się do nich przepisów o wyłączeniu".

Sędziowie Przyłębska, Jędrejek i Warciński stwierdzają również, że nie jest zasadne twierdzenie, że istnieją wątpliwości co do bezstronności sędziów Muszyńskiego i Ciocha z powodu orzekania we własnej sprawie, bo skoro zaskarżone przepisy ustaw o TK dotyczą wszystkich zaprzysiężonych sędziów TK, to nie można twierdzić, że dotyczą tylko niektórych z nich, tzw. sędziów-dublerów.

Przeczytaj całość postanowienia TK

Tomasz Skory

RMF FM

Reklama

Reklama

Reklama