Reklama

KOD przedstawił swój projekt nowelizacji ustawy o TK

Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej przed Sejmem, Komitet Obrony Demokracji przedstawił dziś własny, obywatelski projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Jarosław Marciniak, członek zarządu KOD, przedstawił sześć zmian proponowanych przez Komitet.

KOD chce, aby pełny skład Trybunału Konstytucyjnego wynosił 10 sędziów. Mają być też składy trzy i pięcioosobowe.

Planuje, aby kandydatów na sędziów proponował prezydent RP, Sejm, Krajowa Rada Sądownictwa, Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego i Zgromadzenie Ogólne Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wybór sędziów miałby odbywać się za pomocą dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Reklama

KOD proponuje też sześcioletnią kadencję dla prezesa i wiceprezesa TK. Ślubowanie sędziów ma odbywać się przed marszałkiem Sejmu na posiedzeniu, na którym sędziowie zostaną wybrani.

X-news

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy