Reklama

​Jest kolejny projekt PiS ws. Trybunału Konstytucyjnego

PiS złożyło w czwartek kolejny projekt ws. Trybunału Konstytucyjnego. Ma on nazwę: Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz ustawę o statusie sędziów TK. Pierwsza z nich jest przed drugim czytaniem w Sejmie; do drugiej Senat wprowadził poprawki.

W projekcie - który pojawił się już na stronach Sejmu - zapisano, że jeśli do dnia ogłoszenia tej ustawy Zgromadzenie Ogólne TK przedstawiło prezydentowi kandydatów na prezesa TK (a prezydent nie powołał prezesa) albo dokonało wyboru kandydatów z naruszeniem obecnej ustawy z 22 lipca, to procedurę wyłaniania kandydatów na prezesa TK przeprowadza się na zasadach określonych w tej ustawie. Według projektu wtedy "tracą moc wszystkie czynności i akty dokonane w ramach procedury przedstawienia prezydentowi RP kandydatów na stanowisko prezesa".

Reklama

Kadencja obecnego prezesa Andrzeja Rzeplińskiego jako sędziego TK wygasa 19 grudnia. Zapowiedział on już zwołanie ZO ws. wyboru kandydatów na prezesa na 28-30 listopada - według obecnych zasad. Niedawno TK orzekł, że przepisy ustawy obecnej ustawy o TK co do wyłaniania kandydatów na prezesa są zgodne z konstytucją.

Czwartkowy projekt stanowi, że w przypadku konieczności nowej procedury przedstawienia kandydatów na prezesa, do czasu jego powołania Trybunałem kieruje sędzia TK, "któremu prezydent RP w drodze postanowienia powierzy pełnienie obowiązków prezesa Trybunału". "Do ważności postanowienia wymagany jest podpis prezesa Rady Ministrów" - głosi projekt.

Według niego sędzia TK może w miesiąc od wejścia tej ustawy w życie, złożyć prezesowi TK oświadczenie, że przechodzi w stan spoczynku "w związku z wprowadzeniem w trakcie trwania jego kadencji nowych zasad realizacji obowiązków sędziego Trybunału".

Projektem ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz poprawkami Senatu do ustawy o statusie sędziów TK Sejm ma się zająć w przyszłym tygodniu. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zajmie się tym najnowszym projektem.

Co do zasady wszystkie trzy ustawy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w dzienniku ustaw. Przepisy co do m.in. procedury wyłaniania kandydatów na prezesa oraz likwidacji szefa Biura TK mają wejść w życie w dniu następującym po tym ogłoszeniu.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy