Reklama

Nowy rok szkolny. Specjalne zasady dla uczniów z Ukrainy

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023 przedstawiło wiele zmian, które będą obowiązywać od 1 września w szkołach. Wśród nowości pojawiły się także specjalne wytyczne dla uczniów z Ukrainy - dotyczą one możliwości modyfikacji programu, składania deklaracji w sprawie egzaminów i zapewnienia warunków nauki.

Po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, według danych Straży Granicznej, polską granicę przekroczyło prawie 6 milionów osób. Nie wszyscy zostali - część wyjechała na Zachód, część wróciła do Ukrainy, a dzieci w wieku szkolnym, które zostały w naszym kraju mogą uczęszczać do polskich szkół. Ministerstwo Edukacji i Nauki, informując o zmianach dla uczniów w nowym roku szkolnym, przekazało także informacje o kształceniu, opiece i wychowaniu uczniów z Ukrainy, które obowiązywać będą od 1 września 2022 roku. 

Dla uczniów z Ukrainy resort edukacji utrzymuje możliwość tworzenia "innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowanych organizacyjnie szkołom i przedszkolom". Dla szkół oznacza to możliwość prowadzenia zajęć w miejscach innych niż szkoła np. w budynkach użyteczności publicznej.  

Reklama

Wprowadzono także możliwość modyfikowania programu wychowawczo-profilaktycznego. "W związku z organizacją kształcenia, wychowania oraz opieki dzieci i młodzieży z Ukrainy dyrektor szkoły lub placówki został zobowiązany do uaktualnienia w trakcie roku szkolnego 2022/2023 programu wychowawczo-profilaktycznego oraz jego ewentualnej modyfikacji" - informuje resort.  

Egzaminy dla uczniów z Ukrainy. Jakie zasady obowiązują przy składaniu deklaracji? 

Dla uczniów, którzy po 30 września 2022 roku rozpoczynają naukę w ósmej klasie szkoły podstawowej do 15 marca 2023 roku mogą złożyć deklarację w sprawie egzaminu ósmoklasisty

Adekwatne zasady obowiązują w przypadku uczniów, którzy po 30 września rozpoczynają ostatnią klasę liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły artystycznej - czas na złożenie deklaracji i przystąpieniu w danym roku szkolnym do matury mają do 15 marca 2023 roku. 

Identyczne zasady, czyli z datą graniczną do 15 marca 2023 roku, obwiązują uczniów rozpoczynających naukę w branżowej szkole I stopnia lub technikum, którzy po 15 września 2022 r., a chcą przystąpić do egzaminu zawodowego.  

Ile uczniów z Ukrainy będzie uczyć się w polskich szkołach? 

- Spośród blisko 800 tys. dzieci, które są bądź były w Polsce, 200 tys. jest w polskim systemie oświaty, a ok. 300 tys. dzieci uczestniczy w nauce zdalnej prowadzonej przez rodzime placówki w Ukrainie - mówił minister Przemysław Czarnek pod koniec sierpnia.  

Jak zapowiedział, polskie szkoły są przygotowane do przyjęcia uczniów z Ukrainy. Według Ministerstwa Cyfryzacji 425 tys. Ukraińcom w wieku szkolnym nadany został numer PESEL. Rok szkolny 2022/2023 już się rozpoczął, ale wciąż nie wiadomo, ile dzieci z Ukrainy będzie realnie uczyć się w polskich placówkach.  

Szkoły po rozpoczęciu roku szkolnego mają siedem dni na uzupełnienie danych o nowych uczniach w Systemie Informacji Oświatowej. Dopiero po ich wprowadzeniu będzie wiadomo, ilu uczniów z Ukrainy łącznie kształci się w polskich szkołach.  

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Wojna w Ukrainie 2022 | szkoły | MEN | rok szkolny 2022/2023

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy