Reklama

Pierwszy rok w nowej szkolnej rzeczywistości

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczął się 4 września. Wraz z pierwszym dzwonkiem na uczniów czeka wiele zmian. Nowy ustrój szkolny, podstawa programowa, a co za tym idzie zupełnie nowe podręczniki - to tylko część "nowości".

Od września zaczyna obowiązywać nowy ustrój szkolny. 6-letnia szkoła podstawowa i 3-letnie gimnazjum zostają zastąpione przez 8-letnią szkołę podstawową. Dodatkowy rok, który dotychczas uczniowie spędzali w gimnazjum, został przesunięty do szkoły ponadpodstawowej, tym samym powraca 4-letnie liceum i 5-letnie technikum. Zmiany w szkole ponadpodstawowej nastąpią dopiero za dwa lata, kiedy rozpoczynający w roku szkolnym 2017/2018 siódmoklasiści zdecydują o dalszej ścieżce edukacyjnej. Jednocześnie na przestrzeni tych dwóch lat zostaną wygaszone gimnazja. Aktualni uczniowie II klasy gimnazjalnej są więc ostatnim rocznikiem, który ukończy edukację w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych według "starych" zasad.

Reklama

6-latki objęte subwencją

Pierwsza ze zmian dotyczy najmłodszych. Edukacja dzieci 6-letnich w przedszkolach publicznych od września jest bezpłatna. To skutek nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw i objęcia 6-latków subwencją oświatową. Po stronie rodziców będzie opłacenie wyżywienia swoich pociech.

Rodzice 6-latków wciąż mają wybór. Mogą posłać dziecko w tym wieku do pierwszej klasy bądź do tzw. zerówki (obowiązkowa dla 6-latków). Z kolei wszystkie 7-latki mają obowiązek rozpoczęcia nauki. W pierwszej klasie czekać będzie na nie nowa podstawa programowa.

Nowa podstawa programowa

Od września z nowej podstawy programowej będą korzystać nie tylko uczniowie klasy I, ale również klasy IV i VII szkoły podstawowej oraz I klasy branżowej szkoły I stopnia, a także w I semestrze szkoły policealnej. Pozostali uczniowie będą realizować dotychczasową podstawę programową. 

Kształcenie dzieci w szkole podstawowej zostało podzielone na dwa etapy: I-III (edukacja wczesnoszkolna - tak jak dotychczas) i IV-VIII.

Jeszcze w IV klasie uczniowie będą uczyli się przyrody. W kolejnych klasach sukcesywnie zostaną wprowadzone samodzielne przedmioty: biologia, geografia, chemia i fizyka.

Znacznie zmieni się również nauczanie historii w klasie czwartej. Uczeń rozpocznie spotkanie z tym przedmiotem od poznawania swojej historii rodzinnej i regionalnej przez najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego (m.in. nauka o symbolach narodowych, świętach, legendach oraz zabytkach). Następnie dzieci będą uczyć się o "postaciach i wydarzeniach mających doniosłe znaczenie dla kształtowania polskiej tożsamości" od Mieszka poprzez Jana III Sobieskiego, Mikołaja Kopernika aż po rotmistrza Witolda Pileckiego, papieża Jana Pawła II i bohaterów "Solidarności". Omawianie historii epokami rozpocznie się dopiero w klasie piątej i będzie kontynuowane aż do końca podstawówki.

Zmianie uległ także kanon lektur. O tym, co będą czytać uczniowie piszemy tutaj 

Od IV do VI klasy uczniowie będą obowiązkowo uczyć się jednego języka obcego nowożytnego, od VII klasy włączony zostanie drugi język.

W szkole podstawowej zmienią się także nazwy niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia komputerowe zastąpi informatyka, zajęcia techniczne - technika, a zamiast historii i społeczeństwa MEN wprowadza odrębne zajęcia z historii i WOS.

Kiedy nowe egzaminy?

W roku szkolnym 2017/2018 jak dotychczas odbędzie się egzamin gimnazjalny dla klas trzecich. Dopiero za rok równolegle będą egzaminowani obecni siódmoklasiści, którzy napiszą egzamin końcowy tzw. egzamin ósmoklasisty, a ostatni rocznik gimnazjalny podejdzie do egzaminu gimnazjalnego.

Już 1 września Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie internetowej opublikowała informatory o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, w tym przykładowe pytania egzaminacyjne. Natomiast w grudniu zostaną zaprezentowane arkusze pokazowe egzaminu ósmoklasisty.

W tym roku nie będzie egzaminu szóstoklasisty, ponieważ drugi etap eduakcji kończy się dopiero w klasie VIII. 

Darmowe podręczniki

Co z darmowymi podręcznikami? To pytanie było jednym z najczęściej zadawanych ministerstwu edukacji. Uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych otrzymają darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Obowiązek ich zakupienia spoczywa na szkole, która pieniądze na ten cel otrzymała z budżetu państwa. Uczniowie klas II i III szkoły podstawowej otrzymają podręcznik zapewniony przez MEN. Rodzice będą musieli kupić dzieciom jedynie książki do zajęć nieobowiązkowych jak religia, etyka czy drugi język obcy.

Ministerstwo opublikowało wykaz nowych podręczników dopuszczonych do użytku, wybór konkretnej pozycji należy do nauczyciela prowadzącego przedmiot. W roku szkolnym 2017/2018 będą z nich korzystać dzieci z klas I, IV i VII szkoły podstawowej, które od września rozpoczną naukę według nowej podstawy programowej.

Wszystkie darmowe podręczniki to własność szkoły, która wypożycza je uczniowi na dany rok. Dlatego po jego zakończeniu książki należy zwrócić do szkolnej biblioteki. W przypadku gdy dziecko uszkodzi lub nie odda podręczników, szkoła może domagać się od rodziców zwrotu kosztów. Zwrotowi nie podlegają ćwiczenia.

Jeden podręcznik ma służyć co najmniej trzy lata - wynika z wytycznych MEN, które dyrektorom zleciło przygotowanie szczegółowych zasad wypożyczenia książek.

Nauka programowania

Od 1 września programowanie będzie stałym elementem kształcenia już od I klasy szkoły podstawowej. "Szczególny nacisk kładzie się tu na takie elementy jak logiczne myślenie, programowanie, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, posługiwanie się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowanie tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów" - informuje ministerstwo.

"Reforma edukacji wychodzi naprzeciw potrzebom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat" - zapewnia ministerstwo edukacji. Czy nowa szkoła okaże się lepszą? Odpowiedzi na to pytanie przyniosą zapewne już pierwsze miesiące funkcjonowania reformy PiS. Ten rok nie tylko pokaże, jak uczniowie i pracownicy oświaty odnajdują się w nowej rzeczywistości, ale będzie też sprawdzianem dla Anny Zalewskiej i jej ekipy. 

Zobacz kalendarz dni wolnych w roku szkolnym 2017/2018

Zmiany w szkołach, zobacz 10 najczęściej zadawanych pytań (kliknij tutaj)

Czy w waszej szkole wszystko działa dobrze? Napisz do autorki artykułu: jolanta.kamińska@firma.interia.pl

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama