Reklama

PE przyjął program dla zdrowia na lata 2021-2027

Europosłowie Parlamentu Europejskiego przyjęli program UE dla zdrowia na lata 2021-2027, który ma lepiej przygotować systemy opieki zdrowotnej na przyszłe zagrożenia dla zdrowia i pandemie. Rozporządzenie będzie stosowane z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r.

Parlament w głosowaniu zatwierdził porozumienie osiągnięte z Radą (krajami UE) przy 631 głosach za, 32 przeciw i 34 wstrzymujących się.

Nowy Program Unii dla zdrowia będzie uzupełniać politykę zdrowotną państw członkowskich i interweniować tam, gdzie UE może wnieść wyraźną wartość dodaną. Do jego głównych celów należy wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej przez wspieranie państw we wzajemnej koordynacji i wymianie danych. Leki i wyroby medyczne mają być tańsze i łatwiej dostępne

Zwiększenie wydolności systemów ochrony zdrowia

Program ma lepiej przygotować służbę zdrowia na poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia. Dzięki temu ma zwiększyć się wydolność systemów ochrony zdrowia. Powinno to umożliwić Unii zmierzenie się nie tylko z przyszłymi epidemiami, ale także długoterminowymi wyzwaniami, takimi jak starzenie się społeczeństwa i nierówności w zakresie zdrowia.

Reklama

Program będzie również wspierać działania związane z e-zdrowiem i tworzeniem europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia. Będzie też wspierać dostęp do opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Kolejne aspekty to kwestie poprawy zdrowia psychicznego oraz intensyfikacja działań na rzecz walki z rakiem.

Walka z nierównościami zdrowotnymi

Podczas wtorkowej debaty plenarnej europosłowie podkreślali kluczową rolę, jaką nowy program odegra w walce z nierównościami zdrowotnymi, zarówno między państwami członkowskimi, jak i między różnymi grupami społecznymi. Z zadowoleniem przyjęli również utworzenie na poziomie UE zapasów niezbędnych środków i sprzętu medycznego, co uzupełnia prace prowadzone w ramach rescEU, oraz rezerwy personelu medycznego i pomocniczego, który będzie mobilizowany w przypadku kryzysu zdrowotnego.

Po formalnym zatwierdzeniu rozporządzenia przez Radę zostanie ono opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wejdzie w życie następnego dnia po publikacji. Rozporządzenie będzie stosowane z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r.

W odpowiedzi na kryzys COVID-19 Komisja przedstawiła w maju 2020 r. nowy, odrębny Program Unii dla zdrowia na lata 2021-2027. Program ma pomóc UE lepiej przygotować się na poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia i zwiększyć wydolność krajowych systemów opieki zdrowotnej. Parlament i Rada osiągnęły porozumienie kompromisowe 14 grudnia 2020 r.

Przekaż 1 proc. na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców


PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy