Reklama

Konferencja na temat przyszłości Europy. Nieoficjalnie: Jest porozumienie

Walka ze zmianami klimatycznymi, sprawiedliwość społeczna, równość i solidarność międzypokoleniowa, europejska transformacja cyfrowa, praworządność - to tylko niektóre z obszarów, którymi ma zająć się Konferencja na temat przyszłości Europy. Interia dotarła do treści porozumienia otwierającego Konferencję. Oficjalnie dokument ma ujrzeć światło dzienne w przyszłym tygodniu.

"Unia Europejska musi pokazać, że może udzielić odpowiedzi na obawy i ambicje obywateli. Polityka europejska musi zapewnić kompleksowe odpowiedzi na definiujące nasze pokolenie zagadnienia: dążenia ekologiczne, transformację cyfrową, przy jednoczesnym wzmocnieniu prężności Europy, umowy społecznej i konkurencyjnej gospodarki, która nie pozostawia nikogo w tyle" - czytamy w zarysie wspólnej deklaracji w sprawie Konferencji na temat przyszłości Europy, do której dotarła Interia. Pod dokumentem podpisali się przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier sprawującej obecnie prezydencję w Radzie UE Portugalii António Costa. 

Reklama

Trzech współprzewodniczących

Wydarzenie jest wspólnym przedsięwzięciem Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, które będą prowadzić współprezydencję Konferencji. W jaki sposób decydenci chcą odpowiedzieć na obawy obywateli UE?

Konferencja na temat przyszłości Europy ma otworzyć nową przestrzeń do debaty z obywatelami. Na poziomie europejskim, instytucje europejskie zobowiązały się, że będą organizować wydarzenia we współpracy ze społeczeństwem obywatelskim i zainteresowanymi stronami w Europie, na szczeblach krajowym, regionalnym i lokalnym, przy współudziale partnerów społecznych i środowisk akademickich. Konferencja ma dotrzeć do każdego zakątka Unii Europejskiej.

Organizowane panele obywatelskie "powinny być reprezentatywne pod względem pochodzenia geograficznego, płci, wieku i warunków społeczno-ekonomicznych obywateli, ich pochodzenia i/lub poziomu wykształcenia" - czytamy w deklaracji. Osobne wydarzenia mają zostać poświęcone młodym ludziom.

Zalecenia dla UE

Wnioski z paneli obywatelskich zebrane w ramach Konferencji, posłużą jako wkład do Konferencji Plenarnej poprzez sformułowanie zestawu zaleceń dla Unii. Sama Konferencja Plenarna będzie się zbierać co najmniej co sześć miesięcy. W jej skład wejdą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej, a także przedstawiciele wszystkich parlamentów krajowych oraz obywateli. Oprócz Konferencji Plenarnej powołane do życia zostaną także inne organy Konferencji.

Pierwszy z nich to Rada Wykonawcza, w skład której wejdzie po trzech reprezentantów KE, PE i Rady UE oraz maksymalnie czterech obserwatorów z ramienia każdej z tych instytucji. Rolę obserwatora przy Radzie będzie pełnić Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC). Do udziału w pracach organu mogą zostać zaproszeni również przedstawiciele innych instytucji. Sama Rada będzie odpowiedzialna m.in. za podejmowanie w drodze konsensusu decyzji w zakresie prac Konferencji, jej przebiegu i towarzyszących jej wydarzeń, oraz za przygotowywanie posiedzeń Konferencji Plenarnych. Przy Konferencji będzie działać również Wspólny Sekretariat, który skupi się na wspieraniu prac Rady Wykonawczej.

 "Podczas gdy w świetle środków dystansowania społecznego i podobnych ograniczeń w kontekście COVID-19, kluczowe znaczenie ma wykorzystanie działań związanych z zaangażowaniem cyfrowym, uczestnictwo fizyczne i spotkania twarzą w twarz powinny stanowić istotną część Konferencji" - wskazują organizatorzy przedsięwzięcia.

Uwagi wniesione przez obywateli w ramach wszystkich wydarzeń związanych z Konferencją, będą gromadzone, analizowane, monitorowane i publikowane za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej. Sama platforma będzie też miejscem, w którym obywatele będą mogli dzielić się swoimi pomysłami. "Mechanizm informacji zwrotnej zapewni, że pomysły wyartykułowane podczas Konferencji, zaowocują konkretnymi zaleceniami dotyczącymi działań UE" - czytamy w dokumencie.

Zakres tematyczny

Wnioski z debat przeprowadzonych w ramach Konferencji zostaną opracowane do wiosny 2022 roku, co pozwoli na sformułowanie wskazówek dotyczących przyszłości Europy. Zakres tematyczny Konferencji będzie odzwierciedlać strategiczny program Rady Europejskiej, wytyczne polityczne Komisji Europejskiej na lata 2019-2024 oraz wyzwania, które przyniosła pandemia koronawirusa.

Z zarysu deklaracji na temat wspólnej Konferencji o przyszłości Europy wynika, że dyskusje będą obejmować tematy takie jak: budowanie zdrowego kontynentu, walka ze zmianami klimatycznymi i wyzwaniami środowiskowymi, gospodarka, która działa na rzecz ludzi, sprawiedliwość społeczna, równość i solidarność międzypokoleniowa, europejska cyfrowa transformacja, europejskie prawa i wartości, w tym praworządność, wyzwania migracyjne, bezpieczeństwo, rola UE w świecie, demokratyczne podstawy Unii i sposoby ich wzmocnienia, procesy demokratyczne rządzące Unią Europejską.

Debaty mogą obejmować również zagadnienia przekrojowe związane ze zdolnością UE do realizacji priorytetów politycznych, takich jak lepsze stanowienie prawa czy stosowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności.

Zgodnie z dokumentem zakres Konferencji powinien odzwierciedlać obszary, w których Unia Europejska posiada kompetencje do działania, lub tam gdzie działanie UE byłoby korzystne dla obywateli Europy. Obywatele mogą przy tym swobodnie zgłaszać dodatkowe, ważne dla nich kwestie.

Konferencja na temat przyszłości Europy miała wystartować w ubiegłym roku, plany te pokrzyżowała jednak pandemia koronawirusa. Najprawdopodobniej konferencja rozpocznie się w maju tego roku.

d.p.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy