Reklama

Eurobarometr: W pandemii Polacy lepiej oceniają działania UE niż rządu

23 proc. badanych jest "w ogóle niezadowolonych" z działań polskiego rządu w czasie pandemii koronawirusa, 38 proc. to osoby "raczej niezadowolone". Ponad 50 proc. ankietowanych twierdzi, że będzie mieć zaufanie do decyzji podejmowanych w przyszłości przez Unię Europejską. To wyniki najnowszego Eurobarometru.

Eurobarometr to międzynarodowy projekt służący badaniu opinii publicznej w państwach członkowskich UE realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej. Najnowsze badania dotyczą m.in. oceny działań podjętych przez władzę w związku z pandemią koronawirusa.

Jak oceniana jest działalność polskiego rządu?

Jak pokazują wyniki, tylko 5 proc. badanych jest "bardzo zadowolonych" z działań polskiego rządu w związku z pandemią COVID-19. 31 proc. jest "raczej zadowolonych", 38 proc. stanowią "raczej niezadowoleni", 23 proc. natomiast to osoby "w ogóle niezadowolone". 3 proc. respondentów wskazało na odpowiedź "trudno powiedzieć".

Reklama

Podobnie nastroje respondentów wyglądają, jeśli chodzi o ocenę działań władz regionalnych i lokalnych w Polsce. 9 proc. badanych to osoby "bardzo zadowolone", a 42 proc. jest "raczej zadowolone". "W ogóle niezadowolonych" jest 12 proc. respondentów, "raczej niezadowolonych" - 31 proc. 6 procent nie ma zdania na ten temat.

Najlepiej ocenione przez badanych Polaków zostały działania podjęte przez Unię Europejską. Aż 48 proc. jest z nich "raczej zadowolona", 7 proc. - "bardzo zadowolona". Tylko 7 proc. czuje się "w ogóle niezadowolona" z działań UE, a 28 proc. jest "raczej niezadowolona". 10 proc. badanych wskazało na "trudno powiedzieć".

Poważne problemy gospodarcze

52 proc. badanych całkowicie zgadza się ze stwierdzeniem, że pandemia koronawirusa ma poważne skutki gospodarcze dla Polski. 38 proc. raczej się z tym zgadza, 7 proc. raczej się nie zgadza, a tylko 2 proc. nie zgadza się całkowicie. 1 proc. badanych nie ma zdania w tym temacie.

Ankietowani mieli za zadanie odpowiedzieć też, w jakim stopniu zgadzają się ze stwierdzeniem, że "pandemia koronawirusa ma dla Pana(i) osobiście poważne skutki finansowe". 17 proc. "całkowicie się z tym zgadza", 40 proc. "raczej się zgadza", 30 proc. "raczej się nie zgadza", 9 proc. "całkowicie się nie zgadza", a 4 proc. nie wie.

Polacy ufają Unii Europejskiej

Z zaprezentowanych danych wynika, że Unia Europejska cieszy się zaufaniem Polaków. Badanych poproszono, by, patrząc na to, jak UE zareagowała na pandemię koronawirusa, powiedzieli, w jakim stopniu ufają, że będzie ona podejmować właściwe decyzje w przyszłości. 

5 proc. odpowiedziało, że "ufa całkowicie", a aż 58 proc. zaznaczyło odpowiedź "raczej ufam". 27 proc. badanych "raczej nie ufa", 7 proc. nie ma w ogóle zaufania. Dla 3 proc. najwłaściwsza okazała się odpowiedź "trudno powiedzieć".

Co jest najważniejsze?

Badani mieli za zadanie również zaznaczyć, jakie działania podejmowane w reakcji na pandemię koronawirusa powinny być teraz priorytetowe dla Unii Europejskiej. Dla 31 proc. jest to zapewnienie wszystkim obywatelom UE szybkiego dostępu do bezpiecznych i skutecznych szczepionek. Niewiele mniej, bo 28 proc. odpowiada, że najważniejsze jest wspieranie ogólnoświatowych działań podejmowanych w reakcji na pandemię koronawirusa, aby zapewnić powszechny dostęp do szczepionek i leków.

Prawie równoważne jest dla badanych działanie na rzecz odbudowy gospodarki. 27 proc. odpowiada, że priorytetem powinno być inwestowanie większych środków finansowych w zrównoważoną i sprawiedliwą odbudowę gospodarki we wszystkich państwach członkowskich UE. 26 proc. uważa natomiast, że najważniejsze jest teraz umożliwienie państwom członkowskim wspierania firm i pracowników dotkniętych przez pandemię.

Dla 23 proc. najistotniejsze okazało się inwestowanie większych środków finansowych w opracowanie leków lub szczepionek. Tyle samo badanych za najważniejsze uważa stworzenie europejskiej polityki zdrowotnej.

21 proc. odpowiada, że priorytetem dla UE powinno być opracowanie europejskiej strategii działania na wypadek podobnego kryzysu w przyszłości. 13 proc. ocenia, że najważniejsze jest teraz zapewnienie zarządzania oraz koordynacji rezerw strategicznego sprzętu medycznego wspólnych dla państw członkowskich UE. Również 13 proc. odpowiada, że najistotniejsze jest teraz zachęcenie do koordynacji i solidarności, zarówno między państwami członkowskimi UE, jak i z sąsiadami UE.

Koordynowanie ewentualnych ograniczeń w swobodnym przepływie osób między państwami członkowskimi UE - to priorytet dla 12 proc. badanych. Po 10 proc. uważa, że najważniejsze jest teraz zachęcenie do przenoszenia przemysłu z zagranicy z powrotem do UE i wprowadzenie surowszych kontroli na zewnętrznych granicach UE.

2 proc. respondentów opowiedziało, że "trudno powiedzieć", a 1 proc. twierdzi, że żadne z wymienionych działań nie powinno być teraz dla UE priorytetowe.

Jak przeprowadzono badanie?

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 12 lutego-18 marca 2021 r. na losowej, reprezentatywnej próbie 1036 mieszkańców Polski w wieku 15 lub więcej lat, metodą wywiadu bezpośredniego w domu respondenta.

Komisja Europejska pełną wersję Eurobarometru opublikuje w poniedziałek o godz. 10. 

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy