Reklama

Janusz Wojciechowski: Bardzo dobre informacje dla polskich rolników

Nowa propozycja budżetowa Komisji Europejskiej zakłada, że Polska otrzyma około dwa mld euro więcej na rolnictwo w porównaniu do poprzedniego projektu - powiedział w Brukseli komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Jak dodał, propozycja zakłada również, że całe unijne rolnictwo otrzyma o 24 mld euro więcej w porównaniu do propozycji Komisji Europejskiej z 2018 roku. "To są bardzo dobre informacje dla europejskich i polskich rolników" - powiedział. Zauważył, że zdecydowanie większą kwota ze zwiększonej puli trafi na rozwój obszarów wiejskich.

Przyznał jednak, że wcześniej obawiał się, że może dojść do obcięcia funduszy na rolnictwo. "Stało się inaczej. KE została przekonana do tego, aby zaproponować bardziej ambitny budżet na Wspólną Politykę Rolną. (...) Jeśli ta propozycja zyska aprobatę wszystkich państw członkowskich, a bardzo na to liczymy, to rzeczywiście rolnicy odczują realną poprawę sytuacji" - zaznaczył.

Reklama

"Bardzo odważny, bardzo ofensywny" plan KE

Wojciechowski podkreślił, że dla Polski dobrą wiadomością jest także pula, jaka została jej przyznana w ramach funduszu naprawczego. "Polska jest jednym z największych beneficjentów. Prawie 64 mld euro z tej puli przypada Polsce, a to najwięcej po Włoszech i Hiszpanii" - zauważył.

Jego zdaniem plan KE jest "bardzo odważny, bardzo ofensywny". "Do Polski trafi potężne wsparcie z Unii Europejskiej" - podkreślił.

Szczegóły propozycji KE

Przedstawiona w środę (27 maja) przez Komisje Europejską propozycja zakłada, że budżet UE na lata 2021-2027 ma wynosić 1,1 bln euro. Dodatkowo państwa członkowskie powinny mieć do dyspozycji 750 mld euro w grantach i pożyczkach w ramach instrumentu ożywienia gospodarczego.

Projekt proponuje kilka nowych źródeł finansowania wydatków UE, w tym zasoby oparte na systemie handlu pozwoleniami na emisję gazów cieplarnianych ETS, podatku cyfrowym, podatku od dużych firm, a także węglowej opłacie granicznej.

Oparty jest na propozycji przedstawionej w lutym przez przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela. Dodatkowy element to wynoszący 750 mld euro instrument na rzecz odbudowy, na który miałyby się składać kredyty i granty. Kredyty KE będzie zaciągała na rynkach finansowych. Miałaby one być spłacane w latach 2028-2058 z dodatkowych dochodów unijnych.

Ponadto, aby jak najszybciej udostępnić fundusze w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb, Komisja proponuje zmianę obecnych wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, aby udostępnić dodatkowe 11,5 mld euro na finansowanie już w 2020 r.

Nowość w planie

Nowością w propozycji KE jest zwiększenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do 40 mld euro, by pomóc państwom członkowskim w przyspieszeniu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Oznacza to duże wzmocnienie - o 32,5 mld euro - bo w styczniowej propozycji budżet Funduszu miał wynosić 7,5 mld euro na siedem lat. 

Komisja Europejska zakładała wówczas, że mechanizm sprawiedliwej transformacji (Fundusz ma być jego częścią), który będzie finansowym ramieniem Europejskiego Zielonego Ładu, pozwoli zmobilizować ogromne środki, aby wesprzeć przemiany w UE na drodze do neutralności klimatycznej.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

PAP

Reklama

Reklama

Reklama