Reklama

Wydatki Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski

Fundacja Świętego Józefa KEP w pierwszym roku działalności dysponowała kwotą ponad 3,5 mln zł. Na pomoc pokrzywdzonym i prewencję wydała ponad 713 tys. zł - wynika z raportu "Ochrona małoletnich i pomoc pokrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w Kościele w Polsce", opracowanego przez Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży i przez fundację.

Raport przedstawiono biskupom w czasie 388. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

Raport przekazało w czwartek Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. Zawiera on informacje o działaniach Kościoła w Polsce, zapobiegających przypadkom wykorzystania seksualnego i udzielania profesjonalnej pomocy pokrzywdzonym.

Wskazano w nim, że jednym z głównych wyzwań ubiegłego roku było funkcjonowanie Fundacji Świętego Józefa KEP, finansowanej z pieniędzy przekazanych przez poszczególne diecezje, proporcjonalnie do liczby należących do nich biskupów i księży (składki ustalone przez KEP: 2 tys. zł od biskupa, 150 zł od prezbitera).

Reklama

Fundacja dysponowała 3,5 mln zł

W pierwszym roku działalności fundacja dysponowała kwotą ponad 3,5 mln zł. Na projekty przeznaczyła ponad 713 tys. Objęły one: finansowanie 13 terapii indywidualnych osobom z dziewięciu diecezji, wsparcie działalności Centrum Ochrony Dziecka i podejmowanych przez nie projektów (m.in. prac nad programem profilaktycznym dla osób z niepełnosprawnością, systemem prewencji w szkołach katolickich i programem e-learningowym dla liderów młodzieżowych) oraz projekty 11 diecezji.

W 2020 r. 10 osób z pięciu diecezji korzystało z finansowania przez fundację specjalistycznych studiów podyplomowych, podnosząc swoje kwalifikacje do pracy z osobami pokrzywdzonymi. Dwie diecezje (archidiecezja poznańska i archidiecezja gnieźnieńska) wspólnie utworzyły Regionalny Punkt Konsultacyjny dla Osób Zranionych w Kościele z siedzibą w Poznaniu.

Dzięki finansowaniu z fundacji mogły też ruszyć dwie grupy wsparcia dla osób zranionych przemocą seksualną w Kościele: w Warszawie (prowadzi je Inicjatywa "Zranieni w Kościele") i Krakowie (prowadzi je Fundacja Towarzyszenia Rodzinie). We współpracy Fundacji Świętego Józefa z Biurem Delegata KEP powstały dwie strony internetowe: zgloskrzywde.pl - będąca rodzajem poradnika dla osób skrzywdzonych lub mających wiedzę o krzywdzie lub zaniedbaniu w Kościele, oraz wspolnotazezranionymi.pl - wspierająca działania duszpasterskie.

W minionym roku rozbudowano system struktur podstawowych, czyli osób odpowiedzialnych w diecezjach i zakonach męskich za reagowanie na krzywdę i jej zapobieganie.

"Obok działających delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży, którzy przyjmują osoby zgłaszające krzywdę i uruchamiają stosowne działania, oraz osób lub zespołów odpowiedzialnych za prewencję wykorzystania seksualnego i duszpasterzy osób zranionych, zostali także powołani koordynatorzy Fundacji Świętego Józefa KEP i kuratorzy duchownych podejrzanych, oskarżonych, skazanych lub uniewinnionych za przestępstwo wykorzystania seksualnego małoletnich. Za ich szkolenia odpowiada koordynator KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży o. Adam Żak SJ.

Pedofilia w Kościele

Z przeprowadzonych ankiet (wypełniło je ponad 70 proc. działających w strukturach) wynika m.in., że w latach 2019-2020 zgłoszenia wykorzystania seksualnego przez duchownych przyjęło 64 proc. delegatów, którzy mieli kontakt z ponad 270 osobami pokrzywdzonymi.

W 2020 r. polscy biskupi podjęli decyzję o kontynuacji badań statystycznych przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich przez duchownych, prowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza, obejmujących okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Darmowy program - rozlicz PIT 2020

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy