Reklama

Pedofilia w Kościele. Abp Wojciech Polak napisał do Państwowej Komisji ds. pedofilii

Współpraca Kościoła w Polsce z państwową komisją ds. pedofilii może dotyczyć badań statystycznych i ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym - wskazał delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp Wojciech Polak w piśmie do szefa komisji prof. Błażeja Kmieciaka - poinformował kierownik Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży ks. Piotr Studnicki.

"Abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, 14 stycznia br. skierował pismo do prof. Błażeja Kmieciaka, przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Wyjaśniania Przypadków Czynności Skierowanych Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności wobec Małoletniego poniżej lat 15" - poinformowało w poniedziałek Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

Odpowiedź ze Stolicy Apostolskiej

W komunikacie wskazano, że abp Polak odniósł się w piśmie do odpowiedzi, jaką otrzymała komisja od Stolicy Apostolskiej, o której został on poinformowany.


Państwowa komisja ds. pedofilii zwróciła się do Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej z prośbą o przekazanie jej danych o postępowaniach w sprawach przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich przez polskich duchownych.

Reklama

"Sprawy dotyczące wykorzystywania małoletnich są w Kościele katolickim zarezerwowane jurysdykcji watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary i dlatego kanoniczne procesy karne lub sądowe są prowadzone w diecezjach lub zgromadzeniach zakonnych na jej zlecenie. W związku z tym udostępnienie akt procesowych powinno odbywać się drogą dyplomatyczną za pomocą wniosku o międzynarodową pomoc prawną z prośbą o udostępnienie dokumentacji konkretnego postępowania kanonicznego znajdującego się w jurysdykcji Stolicy Apostolskiej. Mamy więc w tej sprawie do czynienia z relacją między rządem Polski a władzami Stolicy Apostolskiej, a nie między państwową komisją a Kościołem w Polsce" - czytamy w komunikacie Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

Dwie płaszczyzny współpracy

Poinformowano, że abp Polak w piśmie do prof. Błażeja Kmieciaka wskazał na dwie płaszczyzny możliwej współpracy KEP z komisją.

Jedną są badania statystyczne, ale - jak zastrzegł - "po wcześniejszym ustaleniu z Instytutem Statystki Kościoła Katolickiego SAC jej zasad". "Drugim obszarem potencjalnego współdziałania może być ochrona dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym, w której Kościół w Polsce poprzez wieloletnie działanie Centrum Ochrony Dziecka ma duże doświadczenie" - zaznaczono w komunikacie.

Dodano, że "realizowane przez COD projekty dotyczące prewencji w szkołach katolickich i ośrodkach dla osób z niepełnosprawnościami mogą stać się inspiracją do podjęcia podobnej pracy, która będzie służyć ochronie małoletnich i bezbronnych w państwowych placówkach edukacyjnych i opiekuńczych".

Sądy kościelne są w jurysdykcji Stolicy Apostolskiej

Od 2001 r. sądy kościelne są w jurysdykcji Stolicy Apostolskiej, to znaczy, że o każdym przypadku zgłoszonym w diecezji czy zgromadzeniu zakonnym przełożony kościelny musi poinformować Stolicę Apostolską i całe postępowanie toczy się na zlecenie Stolicy Apostolskiej, czyli jest de facto własnością Stolicy Apostolskiej.

Kiedy prokuratura prosi o dostęp do akt postępowania, Kościół od zniesienia sekretu papieskiego, czyli od grudnia 2019 r., ma zielone światło, żeby udostępniać akta postępowań kościelnych - i to robi.

Państwowa komisja ds. pedofilii

Państwowa komisja ds. pedofilii powstała na mocy ustawy uchwalonej w 2019 r. po emisji filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu", opowiadającego o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich przez księży katolickich w Polsce i ukrywaniu tych praktyk przez kościelnych hierarchów. W skład komisji wchodzi siedmiu członków reprezentujących: Sejm, Senat, prezydenta, premiera i Rzecznika Praw Dziecka. Od listopada 2020 r. komisja przyjmuje zgłoszenia o przypadkach pedofilii albo o ich ukrywaniu. Jak informowano w końcu listopada 2021, przez rok organ ten przyjął 526 spraw; 182 z nich zostało zakończonych, a 344 są prowadzone. Zgłoszenia w większości dotyczyły spraw rodzinnych i spraw osób duchownych.

Do zadań komisji należy poza tym m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Komisja ma także możliwość monitorowania toczących się postępowań i występowanie przed sądem jako oskarżyciel posiłkowy.


PAP
Dowiedz się więcej na temat: pedofilia w Kościele | Kościół | Watykan | Abp Wojciech Polak

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy