Reklama

Nowy rząd PiS

Marek Kuchciński kandydatem PiS na marszałka Sejmu

Marek Kuchciński został zgłoszony jako jedyny kandydat Prawa i Sprawiedliwości na marszałka Sejmu - dowiedziała się PAP w czwartek w Kancelarii Sejmu.

Wybór marszałka Sejmu przeprowadzi marszałek senior Kornel Morawiecki. Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów.

Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę. Sejm wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Po wyborze marszałek Sejmu obejmie przewodnictwo obrad. Według informacji PAP, później ogłoszona zostanie godzinna przerwa.

Następnie Sejm, w drodze uchwały, ustali także liczbę wicemarszałków. Projekt uchwały w tej sprawie może wnieść co najmniej 15 posłów. Zwyczajowo w Prezydium Sejmu reprezentowane są wszystkie kluby poselskie.

Reklama

Marszałek Sejmu zarządzi wybór wicemarszałków. Procedura ich wyboru jest analogiczna jak ta przy wyborze marszałka.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama