Reklama

List papieża do episkopatów i zakonów. Dotyczy pedofilii

Papież Franciszek wyraził przekonanie, że trzeba zrobić wszystko, by wykorzenić z Kościoła plagę pedofilii i rozpocząć proces pojednania oraz leczenia jej ofiar. Przestrzegł też przed wszelkimi próbami uniknięcia skandalu w imię innych pobudek.

Watykan rozpowszechnił w czwartek treść listu Franciszka do przewodniczących episkopatów i przełożonych zakonów, w którym papież poprosił ich o pełną współpracę z powołaną przez niego w marcu 2014 roku Komisją ds. Ochrony Nieletnich. Zasiada w niej m.in. była premier i była ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka. Zadaniem Komisji jest przygotowanie propozycji i inicjatyw w celu poprawy norm oraz procedur na rzecz ochrony nieletnich oraz dorosłych niepełnosprawnych przed seksualnym wykorzystywaniem, a także kroków w ramach prewencji.

Reklama

Papież podkreślił, że w skład tej komisji powołał osoby o najwyższych kwalifikacjach, znane z zaangażowania na tym polu. Następnie nawiązał do swego lipcowego spotkania z grupą ofiar pedofilii z kilku krajów i dodał, że utwierdziło go ono w przekonaniu, iż "należy dalej czynić wszystko, co możliwe, by wykorzenić z Kościoła plagę seksualnych nadużyć wobec nieletnich i otworzyć drogę pojednania i leczenia tych, którzy zostali wykorzystani".

Franciszek dodał, że za kilka dni Komisja zbierze się po raz pierwszy w pełnym składzie, reprezentującym wszystkie kontynenty.

"Rodziny muszą wiedzieć, że Kościół nie szczędzi wysiłków, by chronić ich dzieci i że mają one prawo zwrócić się do niego z pełnym zaufaniem, ponieważ jest bezpiecznym domem" - napisał papież. Następnie podkreślił: "Nie można zatem dawać pierwszeństwa innym względom jakiejkolwiek natury, jak na przykład pragnienie uniknięcia skandalu, gdyż nie ma absolutnie miejsca w posłudze duszpasterskiej dla tych, którzy wykorzystują nieletnich".

Do episkopatów i przełożonych zgromadzeń zakonnych zaapelował o realizację postanowień i wskazówek Kongregacji Nauki Wiary z 2011 roku, która przedstawiła wytyczne w sprawie traktowania przypadków pedofilii. Zadaniem biskupów i przełożonych, dodał papież, jest zapewnienie bezpieczeństwa nieletnim i niepełnosprawnym, bezbronnym dorosłym w parafiach i w innych placówkach kościelnych.

Franciszek polecił, aby wyrazem obowiązku Kościoła, by okazać współczucie ofiarom wykorzystywania i ich rodzinom, było przygotowanie przez diecezje i instytuty życia konsekrowanego oraz stowarzyszenia życia apostolskiego programów pomocy duszpasterskiej. Powinna ona, jak wskazał, obejmować pomoc psychologiczną i duchową.

Papież dodał, że duszpasterze i przełożeni wspólnot zakonnych powinni być gotowi spotkać się z ofiarami i ich bliskimi po to, by ich "wysłuchać i prosić o przebaczenie".

Na zakończenie listu Franciszek przypomniał o szczególnej odpowiedzialności ludzi Kościoła za nieletnich i bezbronnych dorosłych. Musimy - podkreślił - "wielkodusznie i skrupulatnie wypełniać nasz obowiązek pokornego uznania i naprawienia niesprawiedliwości z przeszłości i być zawsze wierni zadaniu ochrony tych, których Jezus kocha najbardziej".

PAP

Reklama

Reklama

Reklama