Reklama

Matura 2021. Wytyczne sanitarne. Kto może przebywać w szkole?

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała listę nowych wytycznych sanitarnych dotyczących organizacji egzaminu maturalnego w 2021 roku. Wśród nich są również zasady regulujące to, kto może przebywać w szkole podczas matury.

Według najnowszych zasad CKE na terenie szkoły mogą w dniu egzaminów przebywać wyłącznie:

- zdający,

- osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu (nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniami, którzy korzystają z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu, np. komputery)

- pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

Matura 2021. Co z innymi uczniami?

W szkole mogą przebywać także uczniowie i nauczyciele innych klas, ale tylko w sytuacji wyjątkowej - gdy nie ma możliwości odwołania ich zajęć edukacyjnych.

Reklama

Surowo zabronione jest przebywanie na terenie szkoły innych osób. Na przykład rodziców czy opiekunów zdających uczniów. Chyba że maturzysta wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

Te same zasady dotyczą także egzaminów ósmoklasisty, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i zawodowego.

Matura rozpocznie się w tym roku 4 maja i potrwa do 20 maja.

Tutaj przeczytasz o pozostałych wytycznych sanitarnych

Czytaj także: Harmonogram matury 2021. Sprawdź terminy egzaminów

 

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama