Reklama

Matura 2021. Najważniejsze informacje. Powtórki z geografii

13 maja uczniowie zmierzą się z maturą z geografii na poziomie rozszerzonym. W serwisie Opracowania.pl publikujemy materiały do powtórki przed egzaminem. Warto sprawdzić swoją wiedzę za pomocą testów i fiszek.

Matura 2021 z geografii - najważniejsze informacje

Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin z geografii może być zdawany jedynie na poziomie rozszerzonym. W poprzednich latach uczniowie musieli zapisywać się do przynajmniej jednego przedmiotu na tym poziomie, jednak w tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, nie mają takiego obowiązku. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa 180 minut.

W 2021 roku egzamin maturalny z geografii jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawie podstawy programowej. To oznacza, że uczniowie muszą opanować okrojony zestaw materiału.

Geografia - powtórka do egzaminu

Przed egzaminem z geografii, warto powtórzyć najważniejsze obszary, zawarte w wymaganiach edukacyjnych, dostępnych na stronach Ministerstwa Edukacji. Poniżej publikujemy opracowaniach, testy i zestawy fiszek do zagadnień z III i IV etapu edukacyjnego.

Reklama

III etap edukacyjny

Mapa - umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą.

Rodzaje i zastosowanie map

Obliczanie odległości i pola powierzchni na mapie

Kartograficzne przedstawianie cech ilościowych

Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa.

Kształt i wymiary ziemi

Ruch obrotowy Ziemi - dowody i następstwa

Obliczanie słonecznego czasu miejscowego

Wybrane zagadnienia geografii fizycznej.

Czynniki niemeteorologiczne wpływające na klimat Polski

Czynniki meteorologiczne wpływające na klimat Polski

Ruch płyt litosfery

Położenie i środowisko przyrodnicze Polski.

Położenie Polski w Europie

Przeszłość geologiczna obszaru Polski

Surowce energetyczne w Polsce

Wybrane zagadnienia geografii gospodarczej Polski.

Przestrzenne rozmieszczenie upraw w Polsce

Przestrzenne rozmieszczenie hodowli w Polsce

Transport kolejowy i samochodowy w Polsce

Regiony geograficzne Polski.

Podział Polski na krainy geograficzne

Morze Bałtyckie

Europa. Relacje przyroda - człowiek - gospodarka.

Euroregiony

Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek - przyroda - gospodarka.

Współczesne przemiany polityczne i gospodarcze na świecie

Kryteria podziału państw

IV etap edukacyjny - poziom podstawowy

Współczesne problemy demograficzne i społeczne świata.

Możliwości wyżywienia wzrastającej liczby ludności świata

Zróżnicowanie gospodarcze świata.

Obszary nadwyżek i niedoborów żywności

Relacja człowiek - środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój.

Międzynarodowe działania na rzecz ochrony środowiska

IV etap edukacyjny - poziom rozszerzony

Ziemia we Wszechświecie.

Ziemia w układzie słonecznym

Sfery Ziemi

Przedmiot badań nauk geograficznych

Klasyfikacja państw świata.

Państwa słabo rozwinięte gospodarczo

Państwa średnio rozwinięte gospodarczo

Państwa wysoko rozwinięte gospodarczo

Matura 2021. Ucz się z darmową aplikacją Omnibus

Więcej materiałów jest dostępnych w aplikacji Omnibus. Przed maturami, uczniowie mogą brać udział w olimpiadach tematycznych, które pomogą w przygotowaniu do egzaminów.

Do matury zostało niewiele czasu, więc warto zadbać o skuteczną powtórkę, np. metodą trzech kroków.

Pobierz aplikację Omnibus 


INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy