Reklama

Matura 2023. Dziś egzamin z rozszerzonej fizyki. Co trzeba wiedzieć?

Egzamin maturalny z fizyki na poziomie rozszerzonym to jeden z ostatnich egzaminów w sesji pisemnych matur w 2023 roku. Przystępują do niego uczniowie z zamiłowaniem do nauk ścisłych, którzy w przyszłości planują studia na kierunkach związanych z tym przedmiotem. Jakie zadania będą na rozszerzonej maturze z fizyki? Co można ze sobą zabrać na egzamin, a czego nie wolno wnosić? Wyjaśniamy.

Matura 2023 z rozszerzonej fizyki. Kiedy i o której godzinie?

Matura 2023 z fizyki na poziomie rozszerzonym odbędzie się w piątek, 19 maja. Egzamin rozpoczął się w piątek o godz. 9. Arkusze maturalne z fizyki rozszerzonej zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną tuż po godz. 14. Chwilę potem znajdą się na stronie Interii wraz z rozwiązaniami wszystkich zadań.

Reklama

MATURA 2023: Fizyka, poziom rozszerzony. Sprawdź arkusze CKE i odpowiedzi

Matura 2023 z fizyki na poziomie rozszerzonym. Ile trwa i co będzie na egzaminie?

Maturzyści na napisanie egzaminu maturalnego z fizyki rozszerzonej mają łącznie 180 minut, a więc równo trzy godziny. W tym czasie muszą rozwiązać arkusz, który zawiera od 20 do 30 zadań. Mają one formę zamkniętą i otwartą. W zadaniach zamkniętych uczniowie wybierają jedną z podanych odpowiedzi. Z kolei zadania otwarte polegają na stworzeniu odpowiedzi na podstawie m.in. fragmentów artykułów popularnonaukowych, wykresów, schematów, a także tabel z danymi.

Zobacz więcej: Matura 2023. Ten przedmiot w całym kraju zdawały tylko dwie osoby

Jakie zadania mogą być na maturze rozszerzonej z fizyki? Na podstawie wymagań opublikowanych przez CKE w specjalnym informatorze do matury 2023 z fizyki, można przypuszczać, że egzamin będzie zawierał zadania dotyczące:

 • pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości,
 • planowania i przeprowadzania obserwacji oraz doświadczeń i wnioskowania na podstawie ich wyników,
 • posługiwania się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych,
 • budowania modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawisk oraz ilustracji praw i zależności fizycznych.

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań na maturze z fizyki można uzyskać 60 punktówMatury z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym nie da się nie zdać, gdyż nie obowiązuje próg zdawalności.

Matura 2023 z fizyki. Co trzeba ze sobą zabrać na egzamin?

W czasie egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym w 2023 roku zdający może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, do których należą:

 • karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki,
 • linijka,
 • kalkulator naukowy.

Ponadto każdy maturzysta musi mieć ze sobą dowód osobisty. Drugim ważnym przedmiotem jest długopis lub pióro z czarnych tuszem bądź atramentem. Tylko takim kolorem wypełnia się egzaminacyjne zadania. Zdający może mieć również ze sobą ołówek, butelkę małej wody, a także chusteczki higieniczne (bez opakowania).

Matura 2023 z rozszerzonej fizyki. Czego nie wolno wnosić na egzamin?

Lista rzeczy niedozwolonych na maturze 2023 jest długa. Przede wszystkim na egzamin zabrania się wnoszenie jedzenia, telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych.

Zobacz więcej: Czy matura jest niepotrzebna? Oby została z nami jak najdłużej 

Ponadto niedozwolone jest wnoszenie na salę egzaminacyjną jakichkolwiek figurek oraz amuletów szczęścia.

Dziś matura 2023 nie tylko z rozszerzonej fizyki. Co jeszcze zdają uczniowie w piątek?

Matura 2023 z fizyki na poziomie rozszerzonym to nie jedyny egzamin, do którego przystąpią dziś absolwenci szkół średnich. W tym dniu odbędzie się również matura rozszerzona z historii sztuki. To znacznie mniej popularny przedmiot na maturze niż np. geografia, biologia oraz fizyka. Zdawanie matury z historii sztuki jest konieczne, jeśli uczeń chce pójść na studia artystyczne lub zostać architektem, designerem, muzealnikiem, historykiem lub krytykiem sztuki.

Matura z historii sztuki na poziomie rozszerzonym odbędzie się w piątek, 19 maja o godz. 14. Egzamin potrwa 180 minut. W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania zamknięte, jak i otwarte. Łączna ich liczba nie powinna przekroczyć 18.

Wśród ogólnych wymagań egzaminacyjnych na maturę z historii sztuki wymienia się:

 • rozwijanie zdolności rozumienia przemian w dziejach sztuki w kontekście ich uwarunkowań kulturowych i środowiskowych, epok, kierunków, stylów i tendencji w sztuce;
 • zapoznawanie z najwybitniejszymi osiągnięciami w zakresie architektury i sztuk plastycznych;
 • zapoznawanie z dorobkiem najwybitniejszych twórców dzieł architektury i sztuk plastycznych;
 • kształcenie w zakresie rozumienia i stosowania terminów i pojęć związanych z dziełami sztuki, ich strukturą i formą, tematyką, techniką wykonania.

Na maturę z historii sztuki uczeń może wnieść lupę, która może przydać się do lepszego zbadania mapy, obrazu oraz zapisu nutowego. Poza tym zdającemu potrzebny będzie także standardowo długopis lub pióro z czarnym wkładem bądź tuszem.

Najnowsze informacje dotyczące matury 2023 znajdziesz w naszym raporcie specjalnym kliknij!

Zobacz także:

Matura 2023. Matematyka rozszerzona. Arkusze CKE i odpowiedzi

Matura 2023: Geografia poziom rozszerzony. Arkusze CKE i odpowiedzi

Matura 2023. Chemia rozszerzona. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi

Oglądaj więcej:

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy