Reklama

Matura 2023. Dziś egzamin rozszerzony z języka polskiego. Co jeszcze zdają maturzyści?

Matura 2023 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym jest jednym z najchętniej wybieranych dodatkowych egzaminów. Przystępują do niej absolwenci szkół średnich, którzy mają w planach studiowanie na kierunkach humanistycznych. Maturzyści piszą egzamin w środę (17 maja) o godz. 9. Tuż po godz. 14 w Interii opublikujemy arkusze CKE wraz z propozycjami rozwiązań wszystkich zadań. Co będzie na maturze rozszerzonej z języka polskiego? Ile trwa egzamin? Wyjaśniamy.

MATURA 2023: Polski, poziom rozszerzony. Tu arkusze CKE i odpowiedzi

Matura 2023 z języka polskiego - poziom rozszerzony. Jak będzie wyglądał egzamin?

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym sprawdza umiejętność pisania dłuższej wypowiedzi pisemnej, w której należy odnieść się do tekstu teoretyczno-literackiego, historyczno-literackiego lub krytyczno-literackiego.

Zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny zawierający dwa tematy wypracowania do wyboru. Jeden temat wymaga napisania wypowiedzi argumentacyjnej, zaś drugi to interpretacja porównawcza dwóch tekstów literackich.

Reklama

Zobacz więcej: Matura 2023: Jak odwołać się od wyniku? Krok po kroku

Wypracowanie powinno liczyć minimum 500 słów. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na maturze rozszerzonej z języka polskiego, wynosi 35. Warto przypomnieć, że w przypadku matur rozszerzonych nie obowiązuje próg zdawalności.

MATURA 2023: Polski, poziom rozszerzony. Tu arkusze CKE i odpowiedzi

Matura 2023 z języka polskiego - poziom rozszerzony. Przykładowe tematy

Czy matura rozszerzona z języka polskiego jest trudna? To pytanie zadaje sobie wielu maturzystów, którzy dziś przystąpią egzaminu. Przed maturą rozszerzoną z języka polskiego warto sprawdzić szczegółowe wymagania, zasady oceniania oraz przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, które znajdują się w informatorze CKE.

Przykładowe zadania na maturze rozszerzonej z języka polskiego:

  1. Sformułuj dwa argumenty popierające tezę, że Stanisława Wokulskiego można uznać za zwolennika utylitaryzmu, oraz dwa argumenty przeciwko tej tezie. Swoją odpowiedź uzasadnij. W uzasadnieniu odwołaj się do przywołanego tekstu J.S. Milla oraz całego utworu "Lalka" B. Prusa - argumentację zilustruj konkretną sytuacją z lektury;
  2. Według Konrada Górskiego przesłanie "Nie-Boskiej komedii" będzie niezrozumiałe dla czytelnika, który nie zna przynajmniej schematu fabuły i zawartości ideowej dzieła Dantego. Uzasadnij słuszność tego stwierdzenia. W odpowiedzi uwzględnij "Nie-Boską komedię" oraz znane ci fragmenty "Boskiej komedii";
  3. Rozstrzygnij, czy pieśń Jana Kochanowskiego można nazwać plagiatem utworu Horacego. W uzasadnieniu wykorzystaj informacje zawarte w tekście Konrada Górskiego oraz wiedzę o epoce renesansu;
  4. Rozstrzygnij, którą z wymienionych w definicji funkcji aluzji literackiej wykorzystał Juliusz Słowacki w "Kordianie", odnosząc się do "Dziadów część III" Adama Mickiewicza. Uzasadnij odpowiedź, odwołując się do obu dramatów.

Matura 2023 z języka polskiego – poziom rozszerzony. Ile trwa egzamin?

Maturzyści na napisanie egzaminu maturalnego z języka polskiego mają 210 minut. Egzamin trwa od godz. 9:00 do 12:30.

Na rozszerzoną maturę z języka polskiego należy zabrać ze sobą długopis lub pióro z czarnym tuszem albo atramentem, a także dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Zobacz więcej: Uczeń opublikował arkusz z matematyki. Maturę unieważniono

Tego samego dnia, o godz. 14:00, odbędzie się matura z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

Matura 2023 z języka polskiego – poziom rozszerzony. Kiedy wyniki?

Wyniki matury 2023 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym CKE ogłosi 7 lipca. Publikacja wyników matur powinna nastąpić w godzinach 8-10 na stronach Okręgowej Komisji Edukacyjnej w systemie ZIU. 

Aby sprawdzić swój wynik każdy uczeń otrzyma od dyrektora swojej szkoły indywidualny login i hasło.

Najnowsze informacje dotyczące matury 2023 znajdziesz w naszym raporcie specjalnym kliknij!

Zobacz także:

Matura. Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego w formule 2023

ChatGPT napisał maturę z polskiego. Polonistka: Błąd kardynalny. Wypracowanie niezaliczone

Matura ustna. "Stres był mniejszy, bo wyciekły tematy i się potwierdziły"

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy