Reklama

Matura 2022: Rozpoczął się egzamin z matematyki. Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii

Właśnie rozpoczęła się matura 2022 z matematyki. Dziś maturzyści mierzą się tym przedmiotem na poziomie podstawowym. Egzamin jest obowiązkowy. O godz. 9:00 przystępuje do niego blisko 290 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. W raporcie specjalnym Interii "Matura 2022" o godzinie 14:00 opublikujemy arkusz CKE z matematyki - poziom podstawowy. Następnie minuta po minucie będziemy publikować rozwiązania zaproponowane przez naszych ekspertów.

 Do egzaminu przystąpią również abiturienci z wcześniejszych roczników. Będą to osoby, które w poprzednich latach nie zdały egzaminu lub chcą poprawić wynik, który uzyskały w poprzednich latach. 

Matura 2022 matematyka - poziom podstawowy. Arkusze CKE i proponowane odpowiedzi w Interii

W specjalny raporcie Interii "Matura 2022. Arkusze" zaraz po zakończonych egzaminach publikujemy arkusze CKE wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów. Wczoraj, 4 maja, maturzyści przystąpili do pierwszego egzaminu na poziomie podstawowym z języka polskiego. Arkusz CKE i nieoficjalne rozwiązania z tego przedmiotu znajdziecie TUTAJ

Reklama

Także dziś zaraz po godz. 14.00 szukajcie na naszych stronach arkusza CKE z matematyki na poziomie podstawowym. Chwilę później pojawią się pierwsze nieoficjalne rozwiązania.

Czytaj też: Matura 2022. Przecieki za durszlaki. Znany motyw powrócił

Matura 2022 z matematyki. Zmiany pozytywne dla maturzystów

W tym roku na maturzystów piszących maturę z matematyki na poziomie podstawowym czeka kilka istotnych zmian. Chodzi o okrojenie wymagań egzaminacyjnych ze względów pandemicznych oraz zdalnego nauczania.

Na maturze z matematyki 2022 zmniejszona zostanie liczba punktów do zdobycia. W tej chwili będzie to 45, a nie jak dotychczas 50. Zmieni się także sama liczba zadań otwartych - została zredukowana z 9 do 7. Ze względu na nową punktację, do zdania matury z matematyki potrzeba tylko 14 punktów, czyli rozwiązać poprawnie połowę zadań zamkniętych.

Ponadto do najważniejszych zmian na maturze 2022 z matematyki należy zaliczyć usunięcie z zakresu materiału zagadnień dotyczących brył obrotowych, wartości odwrotnie proporcjonalnych oraz błędu bezwzględnego i względnego.

Egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z matematyki odbędzie się 11 maja o godz. 9.00.

Matura 2022. Jakie egzaminy są obowiązkowe?

Podobnie jak w latach ubiegłych maturzyści obowiązkowo muszą przystąpić do trzech pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Inaczej wygląda sytuacja abiturientów ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych. Oni napiszą również egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Dodatkowo obowiązkiem maturzystów jest przystąpienie do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym). Oznacza to, że każdy maturzysta podejdzie do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Aby zdać maturę 2022 należy uzyskać minimum 30 proc. punktów z każdego egzaminu na poziomie podstawowym oraz przystąpić do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W przypadku tego ostatniego nie ma progu zdawalności. Wystarczy samo przystąpienie.

Matura 2022. Jakie przedmioty do wyboru?

Ponadto uczniowie do wyboru mają przedmioty: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Wszystkie matury z przedmiotów do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. 

Najchętniej wybierane przedmioty na maturze 2022

Podobnie jak w latach poprzednich najchętniej wybieranym  przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym jest w tym roku język angielski. Chęć podejścia do tego egzaminu zgłosiło 192,7 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 66,6 proc. Na drugim miejscu znalazła się matematyka - zdawać ją chce 77,5 tys. absolwentów, czyli 26,8 proc.

Trzecie miejsce to geografia - chce ją zadawać 65,3 tys. osób, czyli 22,6 proc., a na czwartym - język polski - chce ją zdawać 63,8 tys. osób, czyli 22,1 proc.

Kolejne miejsca to: biologia, którą chce zdawać 46,8 tys. tegorocznych absolwentów (16,2 proc.), chemia - 25,4 tys. (8,8 proc.), historia - 20,4 tys. (7,1 proc.), fizyka - 19,7 tys. (6,8 proc.), wiedza o społeczeństwie - 18,2 tys. (6,4 proc.), informatyka - 9,8 tys. (3,4 proc.), język niemiecki - 5,5 tys. (1,9 proc.), historia sztuki - 3,7 tys. (1,3 proc.).

Inne przedmioty wybrało mniej niż tysiąc zdających.


INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama