Reklama

Matura 2022. Opanuj te zagadnienia, a zdasz ją bez trudu

Jak przygotować się do matury 2022 z matematyki, języka polskiego i angielskiego na ostatnią chwilę? Ponieważ do egzaminu dojrzałości zostało już niewiele czasu, przedstawiamy najważniejsze zagadnienia, które trzeba znać, aby zdać maturę na poziomie podstawowym. Zamieszczamy również rozwiązane arkusze CKE matur z lat 2021 i 2020, ponieważ mogą one pomóc przy powtórce do matury.

Matura 2022 już za kilkanaście dni, więc uczniowie ostatnich klas liceów i techników intensywnie powtarzają materiał z matematyki, języka polskiego i angielskiego. Wiedzą, że, aby zdać egzamin dojrzałości, muszą uzyskać minimum 30 procent poprawnych odpowiedzi z każdego przedmiotu i chociaż to niewiele, niektórzy mogą mieć problem. Zwłaszcza jeżeli przez ostatnie lata nie uczyli się pilnie, a przygotowania do matury 2022 zaczynają dopiero teraz. 

Reklama

 • Egzamin maturalny z języka polskiego odbędzie się 4 maja 2022 o godzinie 9:00
 • Egzamin maturalny z matematyki odbędzie się 5 maja 2022 o godzinie 9:00
 • Egzamin maturalny z języka angielskiego odbędzie się 6 maja 2022 o godzinie 9:00

To ostatnia chwila na to, aby zacząć powtarzać najważniejsze informacje z wyżej wymienionych przedmiotów, więc wypunktowaliśmy najważniejsze zagadnienia, które trzeba znać, aby zdać maturę na poziomie podstawowym. Podpowiadamy, jak się przygotować do matury 2022 z matematyki, języka polskiego i angielskiego.

Jak zdać maturę z matematyki, języka polskiego i angielskiego?

Zanim wymienimy najważniejsze zagadnienia do matury 2022 z języka polskiego, matematyki i angielskiego, podpowiadamy, w jaki sposób zabrać się za powtórki do matury. Te wskazówki pomagają uniknąć zbędnego stresu, który bardzo często paraliżuje uczniów ostatnich klas liceum i technikum przed egzaminem dojrzałości. Oto najważniejsze rady, które warto wziąć sobie do serca przed maturą 2022

 • Należy zebrać materiały niezbędne do powtórek przed maturą 2022. Przydadzą się zwłaszcza repetytoria, arkusze CKE z poprzednich lat i zeszyty, w których znajdują się najważniejsze informacje. 
 • Pod ręką warto mieć również podręczniki, aby w razie potrzeby móc do nich zajrzeć. 
 • Przygotowania do matury trzeba sprytnie zaplanować. Każdego dnia warto przyswoić przynajmniej niewielkie partie materiału, aby wyciągnąć jak najwięcej z czasu, który pozostał do egzaminów. Po dwugodzinnej nauce dobrze jest zrobić sobie 20-minutową przerwę na spacer lub posiłek.
 • Dobrze jest podkreślać najważniejsze informacje w notatkach, bo dzięki temu łatwiej się je zapamiętuje. Warto również powtarzać materiał na głos.


 • Najważniejsze jest to, aby się nie stresować i nie panikować, że nie zdąży się przygotować do matury 2022. Pozytywne myślenie może zdziałać cuda, nawet jeśli nie zdążyło się przyswoić całego materiału. 
 • Jak się przygotować do matury 2022, jeżeli nauka w samotności nie przynosi rezultatów? Można również  powtarzać materiał z drugą osobą. 
 • Na czas nauki koniecznie warto odciąć się od rozpraszaczy tj. komunikatory w telefonie i komputerze. Jeśli pozostaną włączone, nauka najprawdopodobniej nie przyniesie efektu. 

Zagadnienia do matury z matematyki 2022. To musisz wiedzieć, aby zdać

Przygotowując się do matury z matematyki, języka polskiego i angielskiego najlepiej sięgnąć do informatora maturalnego CKE i aneksu, gdzie szczegółowo opisane są wszystkie wymagania. 

Najważniejsze zagadnienia do matury z matematyki 2022, które warto powtórzyć, obejmują takie działy jak:

 • liczby rzeczywiste;
 • wyrażenia algebraiczne;
 • równania i nierówności;
 • funkcje
 • ciągi
 • trygonometria
 • planimetria
 • geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej
 • stereometria
 • podstawy statystyki: teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka;
 • rachunek różniczkowy

Arkusze CKE z poprzednich lat podpowiadają jednak, żeby zwrócić uwagę szczególnie na:

 • działania na potęgach
 • procenty
 • zbiory liczb
 • logarytmy
 • nierówności
 • funkcje liniowe i kwadratowe
 • układy równań
 • ciągi
 • trygonometrię
 • geometrię płaską
 • rachunek prawdopodobieństwa

Z matury 2022 z matematyki na poziomie podstawowym będzie do uzyskania 45 pkt, z czego 28 za zadania zamknięte i 17 za zadania otwarte. Na rozwiązanie egzaminu uczniowie będą mieć 170 minut.

Czytaj też: Jak podejść do arkusza, by zdać maturę z matematyki? Poznaj rady egzaminatora

Zagadnienia do matury z języka polskiego 2022. To musisz wiedzieć, aby zdać

Matura 2022 z języka polskiego ma za zadanie sprawdzić, czy dana osoba ma umiejętności:

 • Odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji.
 • Analizy i interpretacji tekstów kultury.
 • Tworzenia wypowiedzi.

Przygotowanie do matury z języka polskiego 2022 powinno obejmować oczywiście lektury obowiązkowe, czyli takie pozycje jak:

 • Bogurodzica
 • wybrane pieśni i treny Jana Kochanowskiego i wybrany psalm 
 • wybrane opowiadanie Brunona Schulz,  
 • Adam Mickiewicz, Dziady cz. III  
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz  
 • Bolesław Prus, Lalka  
 • Stanisław Wyspiański, Wesele 
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke  

Na lekturach jednak nie koniec. Absolwent liceum lub technikum, aby zdać maturę 2022, musi posiadać także umiejętności: 

 • wyszukiwania informacji w tekście, znajdywania powiązań przyczynowo skutkowych, odszukiwania ważnych informacji, wnioskowania, zadawania pytań do tekstu i określania jego głównego tematu, określania stosunku autora do danych zagadnień, rozpoznawania znaczeń przenośnych
 • określania środków stylistycznych, tezy, struktury tekstu
 • formułowania argumentów, określania funkcji fragmentów na tle tekstu, określania części składowych utworu i wskazywania powiązań pomiędzy nimi
 • rozpoznawania informacji i opinii (także wyrażania własnych)
 • wyszukiwania słów kluczowych 
 • przekształcania tekstu, streszczania i tworzenia planu tekstu
 • rozumienia znaczenia wyrazów, poszukiwania synonimów, wyrazów wieloznacznych, definiowania pojęć, słowotwórstwa, odmiany wyrazów, znajomości składni, funkcji wypowiedzi, odnajdywania cech gatunkowych tekstu oraz rozpoznawania jego stylu 
 • tworzenia wypowiedzi o charakterze interpretacyjnym, oraz argumentacyjnym. 

Arkusze CKE z poprzednich lat pokazują, że przed maturą  z języka polskiego 2022 warto opanować zwłaszcza zagadnienia: 

 • najpopularniejsze motywy literackie
 • pojęcia takie jak: nadawca, odbiorca, funkcja wypowiedzi (informatywna, ekspresywna, impresywna, poetycka)
 • gatunki tekstu (felieton, reportaż, esej itp.)
 • charakterystyka danego stylu (potocznego, naukowego, biblijnego, publicystycznego)
 • środki stylistyczne (alegoria, metafora, hiperbola, oksymoron itp.)
 • różnica pomiędzy archaizacją a dialektyzacją

matury 2022 z polskiego na poziomie podstawowym będzie do uzyskania 70 pkt, z czego aż 50 za wypracowanie. Na rozwiązanie egzaminu uczniowie będą mieć 180 minut.

Zagadnienia do matury z angielskiego 2022. To musisz wiedzieć, aby zdać


Jak się przygotować do matury z języka angielskiego? Arkusze CKE z poprzednich lat pokazują, że na pewno warto opanować czasowniki nieregularne oraz podstawowe słownictwo. Szczególnie z działów takich jak: 

 • dom
 • jedzenie
 • rodzina
 • wakacje i podróże

 Na maturze 2022 z angielskiego nie obędzie się również bez znajomości czasów takich jak: 

 • Present Simple
 • Present Continuous
 • Present Perfect
 • Past Simple
 • Past Continuous
 • Past Perfect
 • Future Simple

Oprócz tego, koniecznie trzeba przypomnieć sobie sposób pisania maila, listu oraz ogłoszenia. Matura z języka angielskiego ma za zadanie sprawdzić, czy uczeń ostatniej klasy liceum lub techniku opanował umiejętności: 

 • Rozumienia ze słuchu
 • Rozumienia tekstów pisanych
 • Znajomości środków językowych
 • Konstruowania wypowiedzi pisemnej 80-130 słów
 • wybierania i dobierania odpowiedzi 
 • parafrazowania
 • słowotwórstwa
 • tłumaczenia

Z matury 2022 z angielskiego będzie można uzyskać w sumie 50 punktów, w tym 40 za zadania zamknięte, a 10 za zadania otwarte.

Powtórka do matury z matematyki, języka polskiego, angielskiego: Arkusze CKE 2021

Aby sprawdzić znajomość powyższych zagadnień do matury z języka polskiego, matematyki i angielskiego, warto zapoznać się z arkuszami CKE 2021. Wypełnione testy maturalne z proponowanymi odpowiedziami znajdziesz poniżej: 

Arkusz CKE i odpowiedzi z matematyki. Matura 2021

Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego. Matura 2021

Arkusz CKE i odpowiedzi z angielskiego. Matura 2021

Powtórka do matury z matematyki, języka polskiego, angielskiego: Arkusze CKE 2020

W ramach powtórki do matury 2022, nie zaszkodzi przypomnieć sobie również, z jakimi zagadnieniami zmagali się maturzyści dwa lata temu. Oto rozwiązane arkusze CKE 2020 matur z języka polskiego, matematyki i angielskiego

Arkusz CKE i odpowiedzi z matematyki. Matura 2020 

Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego. Matura 2020

Arkusz CKE i odpowiedzi z angielskiego. Matura 2020

Czytaj również: 

Matura 2022: Jak się przygotować? Czy przecieki znów zaleją sieć? 

Matura 2022: dla Ukraińców w Polsce. Czy to dobry pomysł? 

Matura 2022: Wróżka Anna Kempisty nie ma dobrych wieści 

Zobacz także: 

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy