Reklama

Matura z geografii. Jakie zadania najtrudniejsze? Ważne powtórki

Matura z geografii zbliża się wielkimi krokami. Ci maturzyści, którzy wybrali ją jako swój przedmiot dodatkowy, napiszą egzamin w piątek, 19 czerwca. Które zadania z geografii przysporzyły w ubiegłym roku maturzystom najwięcej kłopotów? Poniżej znajdziesz trzy polecenia, które okazały się dla nich najtrudniejsze.

Jak przypomina CKE w sprawozdaniu z ubiegłorocznej matury, arkusz egzaminacyjny z geografii na poziomie rozszerzonym zawierał 33 zadania otwarte i zamknięte, za które można było uzyskać w sumie 60 punktów. 

Średni wynik egzaminu z geografii na poziomie rozszerzonym w 2019 roku wynosił 29 proc. 

Geografia należy do jednych z najczęściej wybieranych przez maturzystów przedmiotów dodatkowych. Na maturze 2020 chęć jej zdawania zadeklarowało 72,5 tys. abiturientów, czyli 26,6 proc.

Reklama

Matura 2020: Zobacz najnowsze wiadomości, arkusze CKE i odpowiedzi

Matura z geografii - najtrudniejsze zadania z ubiegłego roku

Które zadania z geografii okazały się dla ubiegłorocznych maturzystów najtrudniejsze? Poniżej analizujemy trzy, z których maturzyści mieli najniższy wynik. 

ZADANIE NR 23

Największą trudność sprawiło maturzystom zadanie nr 23. Jak odnotowuje CKE, poprawnie wykonało jest tylko 1 proc. zdających. W zadaniu sprawdzano umiejętność dostrzegania związku struktury zatrudnienia w wybranych państwach z ich poziomem rozwoju. Oto treść zadania: 

"Do poprawnego wykonania tego zadania była konieczna znajomość prawidłowości analizowanej na lekcjach geografii nie tylko na IV etapie edukacyjnym, ale również w gimnazjum, zgodnie z którą wraz z rozwojem gospodarczym kraju wzrasta udział zatrudnionych w usługach, a także ogólna znajomość dynamiki zmian zachodzących w strukturze pracujących oraz związku tych zmian z procesami industrializacji i deindustrializacji" - czytamy w sprawozdaniu CKE. "W tabeli przedstawiono strukturę pracujących w Polsce oraz w trzech innych krajach w dwóch wybranych latach, więc zdający na jej podstawie mógł dokonać porównań z naszym krajem, dostrzec prawidłowości w tej strukturze i tendencje zmian" - dodano.

ZADANIE NR 5

Drugie zadanie, z którym ubiegłoroczni maturzyści mieli duże problemy, było z zakresu geografii fizycznej. To zadanie nr 5, które poprawnie rozwiązało tylko 4 proc. abiturientów. Brzmiało ono tak:

"Zadaniem sprawdzano, czy maturzyści opanowali umiejętność opisania przebiegu wybranego procesu w atmosferze. W poprzedzającym je zadaniu 4 pytano o wybrane rodzaje chmur, natomiast w tym zadaniu zdający mieli uzupełnić model przyczynowo-skutkowy, przedstawiający następstwo zdarzeń poprzedzających powstanie chmury typu konwekcyjnego" - opisuje CKE.

"Poprawne rozwiązanie zadania wymagało znajomości skutków adiabatycznego rozprężania powietrza podczas konwekcji. Wielu maturzystów błędnie rozpoczynało ciąg przyczynowo-skutkowy od zjawiska, jakim jest spadek temperatury powietrza, a zjawisko adiabatycznego rozprężania powietrza podczas konwekcji, które powinno rozpoczynać ciąg zdarzeń, wpisywano jako ostatnie" - podkreślono.

ZADANIE NR 32

Inne zadanie, które również sprawiło sporą trudność maturzystom w ubiegłym roku, wymagało znajomości mapy politycznej świata. Było to zadanie nr 32. Poprawnie rozwiązało je tylko 7 proc. zdających. Oto jego treść:

"Często, zamiast Panamy i Kuby ‒ krajów zaznaczonych na mapie Ameryki Północnej i Środkowej ‒ wpisywano kraje o dużej powierzchni z innych części świata, takie jak Brazylia lub Argentyna" - podkreśla CKE w sprawozdaniu.

Maturzyści! Codziennie publikujemy dla was arkusze CKE wraz z rozwiązaniami zaproponowanymi przez naszych ekspertów. W naszym raporcie specjalnym "Matura 2020"  znajdziecie już arkusze z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Od poniedziałku będziemy zamieszczać rozwiązania z kolejnych przedmiotów. Zapraszamy!

MATURA 2020: ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy