Reklama

Matura 2020. Które egzaminy są obowiązkowe?

Matura w tym roku wyjątkowo odbędzie się w czerwcu. To jednak nie koniec niespodzianek. Absolwenci muszą obowiązkowo przystąpić jedynie do egzaminów pisemnych. W związku z epidemią koronawirusa CKE zrezygnowała z przeprowadzania egzaminów ustnych.

Maturzysta musi w tym roku obowiązkowo przystąpić w sumie do czterech egzaminów. Są to egzaminy: z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎, matematyki (na poziomie podstawowym)‎, języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym) i wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎.

Jeśli chodzi o przedmiot dodatkowy, absolwent przystępuje co najmniej do jednego takiego egzaminu. Jeśli chce, może ich wybrać więcej - maksymalnie pięć. Każdy z tych egzaminów musi być zdawany na poziomie rozszerzonym. 

Reklama

Przedmioty dodatkowe do wyboru to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej (język łemkowski), język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język regionalny (kaszubski), matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Ze względu na szczególną sytuację w obliczu epidemii koronawirusa, tegoroczne ustne egzaminy dojrzałości zostały odwołane. MEN i CKE zdecydowały tak dla zapewnienia bezpieczeństwa egzaminatorom i zdającym.

Nowe terminy matur 2020. Harmonogram CKE

Zobacz, jak wyglądały arkusze maturalne i odpowiedzi w 2019 roku

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama