Reklama

Matura 2020 już jutro. To musisz wiedzieć

Matura 2020 będzie z pewnością inna niż w ubiegłych latach. Wszystko z powodu epidemii koronawirusa, która wymusiła zmiany zarówno w formie egzaminów, jak i kwestiach organizacyjnych. Zobacz najważniejsze wytyczne, które musisz znać, zanim przystąpisz do matury.

Pandemia koronawirusa wymusiła szereg zmian m.in. w edukacji. Tegoroczne egzaminy maturalne będą przeprowadzane zgodnie ze specjalnymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Matura 2020 startuje już jutro, 8 czerwca. Sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca. W tym roku, w związku z sytuacją epidemiologiczną, nie odbędą się egzaminy ustne. Zdawać będą je tylko ci, którym jest to potrzebne, by dostać się na zagraniczne uczelnie. Pozostali abiturienci są z nich zwolnieni.

Pełny harmonogram matur 2020 można znaleźć tutaj

Reklama

Tylko osoby zdrowe

W wytycznych dotyczących egzaminu zapisano, że na maturę może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, która nie ma objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. Zapis ten dotyczy zarówno absolwentów, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. 

Na egzamin nie może przyjść też żadna osoba, która jest objęta kwarantanną albo w jej domu przebywa ktoś w kwarantannie.

Na teren szkoły w maseczce

Co ważne, na teren szkoły można wejść wyłącznie w maseczce. Usta i nos należy zakrywać na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych, gdy zdający zajmą już miejsce przy swoich stolikach.

Gdy zdający czeka na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, musi zachować co najmniej 1,5-metrowy odstęp od innych osób.

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą - jeśli tylko uznają to za właściwe - mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

Ci absolwenci, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę. Jeśli i to nie wchodzi w grę, mogą wówczas przystąpić do egzaminu w innej sali.

Płyny do odkażania rąk

Przy wejściu do szkoły muszą znajdować się płyny do dezynfekcji rąk. Powinna z nich skorzystać każda osoba, która wchodzi na teren szkoły. 

Płyny do odkażania rąk powinny być też dostępne w każdej sali egzaminacyjnej.

Bez zajęć w czasie egzaminów

W dniach, w których przeprowadzane są egzaminy, nie mogą odbywać się w szkole inne zajęcia edukacyjne. Można je ewentualnie rozpocząć po zakończeniu egzaminu w danym dniu i dokładnym zdezynfekowaniu pomieszczeń.

Kto może przebywać na terenie szkoły?

Podczas egzaminów w szkole mogą przebywać wyłącznie: zdający, członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni, a także pracownicy szkoły, którzy są odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

Nie można wnosić telefonów, książek i maskotek

Absolwenci nie powinni wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy, m.in. książek, telefonów komórkowych, czy maskotek. 

Każdy zdający powinien mieć zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste - plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Może to być szafka, jeżeli szkoła nimi dysponuje, ale też odrębne pomieszczenie, np. szatnia, sala szkolna, w której dla zdających będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki, by zostawili w nich swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem.

Własna woda i jedzenie

Co ważne, szkoła nie zapewnia zdającym wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

Na terenie szkół nie ma też możliwości serwowania posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą również w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

Swój długopis, linijka i kalkulator

Każdy zdający powinien korzystać na egzaminach z własnych przyborów: długopisu, ołówka, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od kolegów i koleżanek.

Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających - konieczna jest ich dezynfekcja.

Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, muszą przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).

1,5-metrowy odstęp między ławkami

Egzaminy mogą być przeprowadzone w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, czy na korytarzach szkolnych. Warunek jest jeden: zachowanie odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi. Ławki w sali egzaminacyjnej muszą być ustawione tak, aby był między nimi co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

W wytycznych nie wprowadzono ograniczeń dotyczących liczby osób w sali, ale zaleca się - jeżeli pozwalają na to warunki szkoły - by egzamin był przeprowadzany w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób.

Arkusze rozdawane w rękawiczkach

Członkowie zespołu nadzorującego, rozdając maturzystom arkusze, muszą mieć założone rękawiczki oraz zakryte usta i nos. 

Przed otwarciem paczki z arkuszami musi ona zostać zdezynfekowana.

Sale wietrzone co godzinę

Sale egzaminacyjne trzeba wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, a także mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu, jeżeli pozwala na to pogoda, a na zewnątrz nie ma hałasu. 

Zapraszamy do raportu Interii "Matura 2020", gdzie codziennie będziemy publikować arkusze maturalne wraz z rozwiązaniami zaproponowanymi przez naszych ekspertów.

INTERIA.PL/PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy