Reklama

Matura 2020: Historia poziom rozszerzony. Arkusz i odpowiedzi

W środę (24 czerwca) odbyła się matura z historii na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwał trzy godziny zegarowe, a pisało go prawie 22 tys. maturzystów. Czy zadania na maturze z historii były trudne? Przekonajcie się sami! Poniżej publikujemy arkusz CKE z historii oraz kolejne, proponowane odpowiedzi.

Arkusz maturalny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z historii - poziom rozszerzony składał się zarówno z zadań otwartych i zamkniętych, które uwzględniały historię polityczną, historię społeczno-gospodarczą oraz historię kultury na przestrzeni wszystkich epok historycznych od starożytności, poprzez średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX aż do końca XX wieku.

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań maturzysta może łącznie otrzymać 50 punktów, z czego najwięcej za zadanie ostatnie czyli dłuższą wypowiedź pisemną - aż 12 punktów.

Aby zdać maturę 2020 abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych czyli języka polskiego, języka obcego oraz matematyki (wszystkie na poziomie podstawowym). Wynik egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których należy właśnie historia, nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego, służy tylko przy rekrutacji na studia. Wyniki matury 2020 zostaną ogłoszone do 11 sierpnia - zapowiedziała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Reklama

Matura 2020: Historia rozszerzona. Tutaj arkusz CKE i odpowiedzi

Poniżej już po godz. 19:00 opublikujemy arkusz CKE - historia poziom rozszerzony. Następnie będą się tutaj pojawiać kolejne rozwiązania, które dla maturzystów zaproponuje nasz ekspert. Bądźcie z nami i pamiętajcie, strona nie odświeża się automatycznie, by zobaczyć kolejne odpowiedzi odśwież wciskając F5!

MATURA 2020: Historia poziom rozszerzony. Arkusz CKE (pobierz tutaj)


Kolejne rozwiązania na stronie numer 2

Kolejne zadania na kolejnej stronie 


Kolejne odpowiedzi na kolejnej stronie 

Kolejne rozwiązania znajdziesz na kolejnej stronie 


Tematy w zadaniu 29

Zadanie zawiera pięć tematów. Wybierz jeden z nich do opracowania.  

1. Od religii prześladowanej do religii panującej. Scharakteryzuj zmiany w sytuacji chrześcijan i statusie ich religii w imperium rzymskim I-IV wieku.  

2. Miasta zawsze pełniły funkcję drogowskazu. Odnieś się do powyższej tezy, charakteryzując polityczną, społeczno-gospodarczą i kulturową rolę miast w średniowiecznej Europie.   

3. Wyjaśnij przyczyny i scharakteryzuj przejawy kryzysów wewnętrznych Rzeczypospolitej w XVII wieku.  

4. Porównaj procesy zjednoczeniowe Włoch oraz Niemiec w XIX wieku. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe (s. 24-25).  

5. Scharakteryzuj najważniejsze problemy społeczne II Rzeczypospolitej i oceń próby ich rozwiązania. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe (s. 26-27). 

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy