Reklama

Matura 2020: Geografia rozszerzona. Arkusz CKE i odpowiedzi

Geografia poziom rozszerzony – to z tym przedmiotem zmagali się w piątek (19 czerwca) tegoroczni abiturienci. Egzamin trwał w sumie trzy godziny, a zdawało go ponad 72 tys. osób. Co było na maturze z geografii? Czy zadania okazały się trudne? Poniżej znajdziecie arkusz CKE – geografia poziom rozszerzony oraz proponowane rozwiązania.

W arkuszu CKE, który otrzymali na maturze z geografii zdający pojawiły się zadnia, które sprawdzały wiedzę i umiejętności w następujących zakresach: dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego, życia i gospodarki człowieka, problemów demograficznych, proponowanie rozwiązań problemów występujących w środowisku geograficznym, pozyskiwanie, przetwarzanie oraz prezentowanie informacji na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej, wykorzystanie różnych źródeł informacji do analizy i prezentowania współczesnych problemów przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych i politycznych.

Reklama

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań na maturze z geografii zdający może otrzymać 60 punktów. Przypomnijmy, że wyniki matury 2020 zostaną podane do 11 sierpnia. Jednak już dziś maturzyści, którzy zdawali geografię mogą sprawdzić, jak im poszło!

Matura 2020 z geografii. Arkusz i rozwiązania

Poniżej publikujemy arkusz CKE geografia poziom rozszerzony oraz załącznik z mapami i danymi. Następnie pojawią się kolejne odpowiedzi, które w czasie rzeczywistym będą przygotowywać nasi eksperci! Maturzyści, bądźcie z nami! I pamiętajcie, strona nie odświeża się automatycznie, by zobaczyć kolejne zadania - wciśnij F5!

MATURA 2020. GEOGRAFIA poziom rozszerzony. Arkusz CKE (POBIERZ TUTAJ)

Barwny załącznik do arkusza z geografii (pobierz tutaj)


Kolejne zadania na stronie numer 2

Kolejne zadania na stronie numer 3




Kolejne rozwiązania na stronie numer 3




Kolejne zadania na kolejnej stronie 





Kolejne zadania na kolejnej stronie 






Kolejne zadnia na kolejnej stronie



To już wszystkie odpowiedzi. Przypominamy, że są to rozwiązania przykładowe.

***Zobacz także pozostałe arkusze z matury 2020:

Język angielski (poziom podstawowy) - arkusz CKE i odpowiedzi

Język angielski (poziom rozszerzony) - arkusz CKE i odpowiedzi

Język polski (poziom podstawowy) - arkusz CKE i odpowiedzi

Język polski (poziom rozszerzony) - arkusz CKE i odpowiedzi

Matematyka (poziom podstawowy) - arkusz CKE i odpowiedzi

Matematyka (poziom rozszerzony) - arkusz CKE i odpowiedzi

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama