Reklama

Matura 2020. Arkusze i odpowiedzi na Interii

O godz. 9.00 oficjalnie rozpoczęła się matura 2020 z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jest to egzamin obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Jeszcze dziś, tuż po godz. 14.00, na stronach Interii opublikujemy arkusz CKE - język polski (poziom podstawowy) - wraz z odpowiedziami, które zaproponuje nasz ekspert. Zapraszamy!

W poniedziałek, 8 czerwca, pierwszy dzień egzaminów maturalnych. W tym roku, ze względu na epidemię, szkoły muszą zachować szczególne zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Na maturę mogą przyjść tylko zdrowi abiturienci, a w szkole nie mogą przebyć osoby trzecie.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, m.in. książek, telefonów komórkowych czy maskotki. W trakcie egzaminu każdy uczeń musi mieć swój własny zestaw przyborów piśmienniczych - długopis, linijkę, kalkulator. 

W salach egzaminacyjnych zdający będą siedzieć z zachowaniem co najmniej półtora metra odległości. W szkole muszą  być dostępne m.in. płyny do dezynfekcji.

Reklama

Więcej o o wytycznych na tegorocznej maturze pisaliśmy TUTAJ.

TUTAJ po godz. 14.00 znajdziesz arkusz CKE z języka polskiego wraz z proponowanymi odpowiedziami.

278 tys. osób na maturze

W tym roku chęć przystąpienia do matury zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników. Będą to osoby, które przystąpią do egzaminów po raz pierwszy lub kolejny raz, ponieważ wcześniej "oblały" egzamin albo zdały, ale chcą poprawić swój wynik. 

W związku z tym w poniedziałek do egzaminu z polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło w sumie ponad 278 tys. osób. Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut. 

O godz. 14.00 rozpoczyna się z kolei matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Jest to już egzamin dodatkowy, do którego przystępują tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką chęć. Matura z języka polskiego na na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut.

Po raz pierwszy w historii matura odbywa się w tym roku także poza granicami Polski.

Cztery egzaminy obowiązkowe

Przypomnijmy, że maturzysta - tak, jak było to w latach ubiegłych - musi obowiązkowo przystąpić do trzech pisemnych egzaminów: z języka polskiego, języka obcego i matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru. Maksymalnie może ich wybrać sześć.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. 

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. 

Matura 2020 - arkusze i odpowiedzi na Interii

W naszym raporcie specjalnym "Matura 2020" po godz. 14.00 opublikujemy pierwszy arkusz CKE - język polski (poziom podstawowy) - wraz z rozwiązaniami zaproponowanymi przez naszego eksperta. Po godz. 19.00 na stronach Interii znajdziecie też arkusz CKE z języka polskiego (poziom rozszerzony) wraz z nieoficjalnymi odpowiedziami.

W kolejnych dniach będzie publikować arkusze i proponowane rozwiązania z innych przedmiotów. Zapraszamy!

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama