Reklama

Powtórka matury. Częstochowa chce wydłużenia terminu wnoszenia opłat

Częstochowska Rada Miasta zaapelowała do MEN o wydłużenie terminu wnoszenia opłat za egzamin maturalny dla osób, który zdają go po raz trzeci lub kolejny. Według radnych, sztywne przepisy blokują młodym ludziom możliwość ostatecznego zaliczenia matury.

Swoje stanowisko w tej sprawie, opublikowane w czwartek przez biuro prasowe częstochowskiego magistratu, miejscy radni skierowali do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej.

Powtórka matury za 50 zł

Zgodnie z przepisami, które przytaczają samorządowcy, opłata za egzamin maturalny dla osób podchodzących do niego po raz trzeci lub kolejny wynosi 50 zł za jeden przedmiot. Należy ją wnieść obowiązkowo od 1 stycznia do 7 lutego roku kalendarzowego, w którym zamierza się przystąpić do egzaminu.

Częstochowscy radni uważają, że czas na wniesienie opłaty jest zbyt krótki, biorąc pod uwagę sytuacje losowe i uwarunkowania rodzinno-materialne maturzystów. 

Reklama

"Egzamin maturalny nie powinien być determinowany przez sztywny ustawowy zapis w zakresie długości terminu do wnoszenia stosownej opłaty; ponadto absolwent nie ma możliwości wniesienia odwołania w niniejszej kwestii. Choćby z racji wieku młody człowiek ma prawo do popełniania błędów. Podkreślić nadto należy, iż zapis ten godzi w prawa obywatelskie młodego człowieka i tym samym zamyka młodzieży drogę do lepszej przyszłości" - czytamy w stanowisku.

W opinii samorządowców, "egzamin maturalny jest najważniejszym egzaminem w życiu każdego młodego człowieka, który poważnie myśli o swojej przyszłości. Tylko i wyłącznie jego zdanie daje możliwość dalszej edukacji, a tym samym podnoszenia swoich kwalifikacji, które w konsekwencji pozwolą później młodemu pokoleniu dążyć do lepszego życia i satysfakcji z wykonywanej pracy".

Radni wnioskują o zmianę przepisów

Termin wnoszenia opłaty za ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego wynika z art. 44 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz z rozporządzenia ministra edukacji z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

Częstochowscy radni wnioskują o zmianę przepisów. Argumentują, że bardzo krótki termin wniesienia opłaty powoduje, iż wiele osób nie skorzysta z możliwości przystąpienia do ponownego egzaminu, a ofiarami przepisu jest coraz więcej absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, którzy z różnych przyczyn - często obiektywnych i niezależnych od nich - nie wnieśli opłaty w terminie.

"Wielokrotnie wpływ na brak dokonania opłaty w wyznaczonym przepisem terminie ma specyficzna, ciężka sytuacja rodzinna, choroba czy też inne zdarzenia losowe. Brak środków materialnych jest w wielu przypadkach istotnym problemem, gdyż wiele rodzin żyje w dużym ubóstwie, a przeznaczenie powyższej kwoty z budżetu rodzinnego w okresie praktycznie miesięcznym może stanowić dla nich znaczne obciążenie" - głosi stanowisko częstochowskiej rady.

Według samorządowców, to, że krótki termin płatności jest niewystarczający, potwierdza doświadczenie zarówno dyrektorów szkół, jak i samorządu jako organu prowadzącego, do którego wpływają zawiadomienia o nieprzystąpieniu do egzaminu maturalnego z powodu niedotrzymania terminu wpłaty.

O komentarz do wystąpienia częstochowskich radnych PAP zwróciła się w czwartek do biura prasowego resortu edukacji, które analizuje sprawę.

Marek Błoński

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy