Reklama

Matura 2018. Polski - co najtrudniejsze?

Co na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym w części testowej było dla uczniów najtrudniejsze? Analizę opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Zdający nie mieli w większości problemów z odczytywaniem znaczeń i informacji zawartych w tekstach źródłowych oraz ich wykorzystaniem w formułowaniu argumentów. Nieco niżej ocenić należy świadomość językową maturzystów, na co wskazuje poziom wykonania zadań dotyczących zagadnień stylistycznych i słownictwa. Te zagadnienia w dalszym ciągu jest trudne, w najlepszym razie umiarkowanie trudne.

Także streszczenie tekstu nieliterackiego sprawia problemy, zwłaszcza formułowanie ogólnych konstatacji, które oddawałyby we właściwy sposób, bez zbędnych szczegółów, sens tekstu.

Reklama

Nadal problemem jest rozumienie związków między tezą a argumentami. Warto zwrócić uwagę na te umiejętności, ponieważ braki w tym zakresie znajdują swoje odzwierciedlenie w tworzeniu własnych wypowiedzi na poziomie podstawowym i niejednokrotnie utrudniają zachowanie właściwego poziomu wypowiedzi na poziomie rozszerzonym.

Egzamin potwierdził również, że znaczna większość absolwentów szkół ponadgimnazjalnych nie zna dobrze treści i problematyki "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, dzieła wskazanego w podstawie programowej jako lektura obowiązkowa. Rozpoznanie utworu nie zawsze oznacza jego znajomość.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku maturzyści musieli też na poziomie podstawowym rozwiązać polecenia dotyczące przytoczonych w arkuszu tekstów. Wśród nich były właśnie fragment "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego i artykuł z "National Geographic" o wymierających językach.

Opublikujemy arkusz CKE i odpowiedzi

4 maja o godzinie 9:00 odbędzie się matura 2018 z języka polskiego na poziomie podstawowym (jest to egzamin obowiązkowy), a o 14:00 maturzyści napiszą maturę z polskiego na poziomie rozszerzonym.

Tego samego dnia w naszym raporcie specjalnym "Matura 2018. Arkusze" opublikujemy arkusze CKE z języka polskiego (poziom poszwowy i rozszerzony) oraz proponowane rozwiązania.


INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Matura 2018. Polski podstawowy

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy