Reklama

Matura 2018. Ostatni dzień egzaminów pisemnych

Dziś ostatni dzień egzaminów maturalnych. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych przystąpili do egzaminów pisemnych z języka białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego. Rozpoczęły się też egzaminy z kaszubskiego i łemkowskiego oraz z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych.

Najliczniejszą grupę stanowią dziś maturzyści piszący egzamin z języka białoruskiego - 165 osób. Drugi pod względem popularności jest język ukraiński, który pisze w środę 79 osób. Z kolei egzamin z języka litewskiego zdaje 21 osób.

Egzaminy na poziomie podstawowym wystartowały o godz. 9.00 i potrwają 170 minut. Po południu, o godz. 14.00, część maturzystów przystąpi dodatkowo do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym. Język białoruski na rozszerzeniu napisze 9 osób, ukraiński - 28, litewski - 19 osób.

Podstawowy egzamin pisemny z języka narodowego jest obowiązkowy dla wszystkich abiturientów ze szkół dla mniejszości narodowych. Oprócz tego zdają też obowiązkowo egzaminy pisemne z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki na poziomie podstawowym oraz co najmniej jeden przedmiot z tzw. grupy przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Ponadto muszą też zaliczyć trzy obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i języka ojczystego.

Reklama

Matura dla dwóch osób

W środę rano odbywają się też egzaminy z języka kaszubskiego i łemkowskiego. Znajdują się one wśród przedmiotów dodatkowych, dlatego zdawane są wyłącznie na poziomie rozszerzonym.

Do matury z języka kaszubskiego przystąpiło rano 25 tegorocznych absolwentów. Język łemkowski jest natomiast tegorocznym rekordzistą - do matury z tego przedmiotu przystąpiły zaledwie dwie osoby!

Zmagania absolwentów szkół dwujęzycznych

W środę zostaną też przeprowadzone pisemne egzaminy z różnych przedmiotów w językach obcych. Absolwenci szkół dwujęzycznych piszą m.in. matematykę, historię, geografię, biologię, chemię oraz fizykę z astronomią.

Wyniki matur 2018

Dzisiejsze egzaminy kończą pisemną sesję matur 2018. Egzaminy ustne trwają natomiast dwa dni dłużej - do 25 maja.

Aby zdać maturę, abiturient musi w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego uzyskać co najmniej 30 proc. punktów. Wynik z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego. Służy on jednak przy rekrutacji na studia.

Wyniki egzaminów maturalnych 2018 zostaną ogłoszone 3 lipca. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama