Reklama

Matura 2015

Wyniki matur 2015: Znamy wyniki egzaminów maturalnych

We wtorek na konferencji prasowej Katowicach minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska i dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjna Marcin Smolik przedstawili wyniki matur. Również we wtorek świadectwa maturalne otrzymają abiturienci. Maturę zdało 74 procent tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Jak wynika ze wstępnych wyników tegorocznego egzaminu maturalnego, świadectwo dojrzałości uzyskało 74 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 19 proc. abiturientów, którzy nie zdali matury ma prawo do poprawki w sierpniu.

Wyniki przedstawili we wtorek na konferencji prasowej Katowicach minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska i dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjna Marcin Smolik. Również we wtorek świadectwa maturalne otrzymają abiturienci.

W tym roku egzamin maturalny przeprowadzany był w dwu formułach - w nowej zdawali go tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących (maturę zdało 80 proc. z nich, 15 proc. ma prawo do poprawki), a w starej tegoroczni absolwenci techników (maturę zdało 64 proc. prawo do poprawki ma 25 proc.).

Reklama

Wśród zdających w nowej formule, czyli absolwentów liceów egzamin pisemny z języka polskiego zdało 98 proc. maturzystów, z matematyki - 82 proc., a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego - 97 proc.

Wśród zdających w starej formule, czyli absolwentów techników egzamin pisemny z języka polskiego zdało 98 proc. maturzystów, z matematyki - 70 proc., a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego - 90 proc.

Do egzaminu maturalnego przystąpiło w maju tego roku 275 tys. tegorocznych absolwentów; 175 tys. zdawało maturę w nowej formule, 99 tys. - w starej formule.

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych - z polskiego i języka obcego.

Maturzyści - tegoroczni absolwenci z liceów ogólnokształcących - musieli też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni mogli przystąpić do pięciu takich egzaminów. Z kolei tegoroczni abiturienci z techników - mogli, ale nie musieli, przystąpić do pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; maksymalnie mogą zaś przystąpić do sześciu takich egzaminów.

Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych. Maturzysta, który nie zdało jednego obowiązkowego egzaminu ma prawo do poprawki w sierpniu. Wyniki uzyskane na maturze są podstawą przy rekrutacji na studia.

Smolik poinformował, że maturzyści, którym przysługuje poprawka do 7 lipca mają czas na złożenie do dyrektora macierzystej szkoły pisemnego oświadczenia o ponownym przystąpieniu do egzaminu.

Licea

W liceach egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym zdało 98 proc. maturzystów; średni uzyskany przez nich wynik to 66 proc. punktów (średni wynik na nieobowiązkowym poziomie rozszerzonym to 61 proc.). Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym zdało 82 proc. maturzystów; średni wynik to 55 proc. punktów (na nieobowiązkowym poziomie rozszerzonym to 41 proc.).

Egzamin z języka angielskiego (najchętniej wybieranego przez maturzystów z liceów języka obcego) na poziomie podstawowym zdało 97 proc. przystępujących do tego przedmiotu; ich średni wynik to 77 proc. pkt. Egzamin z niemieckiego zdało 97 proc. maturzystów; średni wynik to 72 proc. pkt. Egzamin z rosyjskiego zdało 94 proc. (średni wynik - 68 proc. pkt.), z francuskiego - zdało 99 proc. (średni wynik - 83 proc. pkt.), z hiszpańskiego - zdało 100 proc. (średni wynik - 84 proc. pkt.), a włoskiego - zdało 99 proc. (średni wynik - 78 proc. pkt.). Średni wynik z angielskiego na nieobowiązkowym poziomie rozszerzonym to: 63 proc, z niemieckiego - 63 proc. pkt., z rosyjskiego - 66 proc. pkt., z francuskiego - 59 proc. pkt., z hiszpańskiego - 59 proc. pkt., z włoskiego - 69 proc. pkt.

Średni wynik uzyskany przez licealistów z biologii to 43 proc. punktów, z chemii - 52 proc. pkt., z filozofii - 62 proc. pkt., z fizyki - 44 proc. pkt., z geografii - 41 proc. pkt., z historii - 50 proc. pkt., z historii muzyki - 60 proc. pkt., z historii sztuki - 45 proc. pkt., z informatyki - 46 proc. pkt., z języka kaszubskiego - 64 proc. pkt., z języka łacińskiego i kultury antycznej - 56 proc. pkt., z wiedzy o społeczeństwie - 26 proc. pkt. Jedna osoba, która zdawała egzamin z języka łemkowskiego uzyskała 95 proc. pkt.

CKE podała, że wszyscy abiturienci z liceów dla mniejszości narodowych zdali egzaminy z języków narodowych; średni wynik z białoruskiego na poziomie podstawowym to 74 proc. pkt., a na rozszerzonym - 100 proc. pkt., z litewskiego - odpowiednio: 78 proc. pkt. i 75 proc. pkt., z ukraińskiego - 78 proc. pkt. i 98 proc. pkt.

Technika

W technikach egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym zdało 98 proc. maturzystów; średni uzyskany przez nich wynik to 54 proc. punktów (średni wynik na nieobowiązkowym poziomie rozszerzonym to 54 proc.). Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym zdało 70 proc. maturzystów; średni wynik to 43 proc. punktów (na nieobowiązkowym poziomie rozszerzonym to 30 proc.).

Egzamin z języka angielskiego (najchętniej wybieranego przez maturzystów z techników) na poziomie podstawowym zdało 90 proc. przystępujących do tego przedmiotu; ich średni wynik to 63 proc. pkt. Egzamin z niemieckiego zdało 90 proc. maturzystów; średni wynik to 52 proc. pkt. Egzamin z rosyjskiego zdało 92 proc. (średni wynik - 57 proc. pkt.), z francuskiego - zdało 86 proc. (średni wynik - 54 proc. pkt.), z hiszpańskiego - zdało 95 proc. (średni wynik - 64 proc. pkt.), a włoskiego - zdało 100 proc. (średni wynik - 76 proc. pkt.). Średni wynik z angielskiego na nieobowiązkowym poziomie rozszerzonym to: 65 proc. pkt., z niemieckiego - 66 proc. pkt., z rosyjskiego - 75 proc. pkt., z francuskiego - 71 proc. pkt., z hiszpańskiego - 60 proc. pkt., z włoskiego - 78 proc. pkt.

Średni wynik z biologii na poziomie podstawowym to 42 proc. pkt., na rozszerzonym - 54 proc. pkt., z chemii - odpowiednio: 32 proc. pkt. i 56 proc. pkt; z filozofii - 37 proc. pkt. i 54 proc. pkt.; z fizyki i astronomii - 27 proc. pkt. i 33 proc. pkt.; z geografii - 47 proc. pkt. i 47 proc. pkt.; historii - 47 proc. pkt. i 43 proc. pkt.; historii muzyki - 35 proc. pkt. i 65 proc. pkt.; historii sztuki - 40 proc. pkt. i 43 proc. pkt.; informatyki - 32 proc. pkt. i 43 proc. pkt.; łaciny i kultury antycznej - 47 proc. pkt i 32 proc. pkt., z wiedzy o społeczeństwie - 36 proc. pkt. i 33 proc. pkt.; z wiedzy o tańcu - 30 proc. pkt. i 26 proc. pkt. Średni wynik z kaszubskiego na poziomie podstawowym to 65 proc. pkt., a na poziomie rozszerzonym, który zdawała jedna osoba to 80 proc. pkt. Jedna osoba, która zdawała egzamin z łemkowskiego na poziomie rozszerzonym otrzymała 47 proc. pkt.

Egzamin ustny z języka polskiego w nowej formule zdało 98,5 proc. maturzystów (średni wynik to 66 proc. pkt.), a w starej formule - 98,5 proc. (średni wynik to 67 proc. pkt.).

We wtorek przedstawiono wyniki uzyskane tylko w głównej majowej sesji egzaminacyjnej. Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu, CKE poda we wrześniu.

W ubiegłym roku, w czerwcu CKE podała, ze maturę zdało 71 proc. maturzystów (z języka polskiego zdało 94 proc., z matematyki- 75 proc., a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego - 92 proc.). Prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu miało wówczas 19 proc. Ostatecznie świadectwa maturalne otrzymało w ubiegłym roku 82 proc. abiturientów.

Z kolei w czerwcu 2013 CKE podała, ze maturę zdało 81 proc. maturzystów (z języka polskiego zdało 96 proc., z matematyki- 85 proc., a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego - 95 proc.). Prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu miało wówczas 13 proc. Ostatecznie świadectwa maturalne otrzymało 88 proc. abiturientów.PAP
Dowiedz się więcej na temat: matura

Reklama

Reklama

Reklama