Reklama

Matura 2015

Stypendium artystyczne dla młodzieży

Szkoła Rysunku i Malarstwa Henryk ogłosiła konkurs na stypendium artystyczne dla kreatywnych, ambitnych uczniów szkół średnich, którzy chcą rozwijać swoje artystyczne talenty ale nie pozwala im na to sytuacja finansowa. Wartość jednego stypendium wynosi 2575 złotych. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 października.

- Nasze stypendium umożliwia realizację kursów artystycznych w zakresie malarstwa oraz rysunku architektonicznego pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej złożonej z doświadczonych i aktywnych artystów i artystek. O stypendium może ubiegać się każdy uczeń szkoły średniej. Ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia każdego z uczestników - mówi współwłaściciel Henryka Aleksander Celusta.

Konkurs o stypendium Henryka składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich kandydat/ka powinien przedstawić swoje portfolio dokumentujące zainteresowania artystyczne. Kolejny etap ma charakter praktyczny, w którym ubiegający się o stypendium będą mieli okazję wykazać się wyobraźnią.

Reklama

- Jako portfolio rozumiemy wersje elektroniczne (skany) minimum pięciu prac w dowolnych technikach plastycznych lub multimedialnych, wykonanych przez uczestnika konkursu. Dodatkowymi elementami portfolio mogą stać się: opisy do prac plastycznych, tablice inspiracji, szkice, oraz wszystkie inne elementy, które uczestnik konkursu uzna za wartościowe dla jego portfolio - tłumaczy Celusta.

Podczas rocznego kursu, jego uczestnicy będą mogli m.in. poznać zagadnienia trawestacji dzieła, zapoznać się z nowymi mediami w sztuce takimi jak obiekt i instalacji, czy przygotować do samodzielnej pracy twórczej.

- Pierwszy semestr nauki jest wprowadzeniem początkujących kursantów w akademickie standardy prowadzenia pracy rysunkowej i malarskiej. Podczas zajęć kursanci będą mieli okazję poznać podstawy właściwości narzędzi rysunkowych, podstawy kompozycji, naukę o kolorze, technikach malarskich oraz technologii malarstwa. Celem I semestru jest wykonanie szeregu ćwiczeń, by uzyskać u kursantów zadowalającego poziomu warsztatu, wymaganego do pracy przy bardziej skomplikowanych ćwiczeniach w II semestrze pracy - wyjaśnia Celusta.  

Na co dzień w szkole kształcą się osoby przygotowując się do egzaminów na ASP ale także studenci akademii, czy jej absolwenci, którzy chcą dokształcić się w konkretnej dziedzinie. Nie brakuje amatorów i osób, które w sztuce znalazły sposób na pozbycie się codziennych stresów.

Henryk to nie tylko szkoła ale i galeria, miejsce artystycznych eksploracji, twórczych wydarzeń i spotkań. Przestrzeń ta oferuje pakiet kursów edukacyjnych organizowanych w ramach Szkoły Rysunku i Malarstwa.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy