Reklama

Matura 2015

Matura 2015: Ważne zmiany. Zobacz, czego dotyczą

Matura zbliża się wielkimi krokami. Abiturienci rozpoczynają już intensywną naukę. Aby móc skutecznie się uczyć warto wiedzieć, jakie Centralna Komisja Egzaminacyjna stawia wymagania. W maju 2015 roku po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w nowej formule przystąpią absolwenci liceum ogólnokształcącego. Oto najważniejsze zmiany, które obejmą tę grupę.

Najnowsze informacje, arkusze, rozwiązania zadań i materiały - dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco!

Egzamin będzie składał się z części pisemnej i z części ustnej, a maturzyści będą zdawać przedmioty obowiązkowe i dodatkowe.

Jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym

Wśród przedmiotów obowiązkowych jest język polski (poziom podstawowy), język obcy nowożytny (poziom podstawowy) i z matematyka na poziomie podstawowym. Ważną zmianą jest to, że aby otrzymać świadectwo dojrzałości, zdający będzie musiał wybrać także jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Reklama

W części ustnej maturzysta przystąpi do egzaminu z języka polskiego i z języka obcego nowożytnego - dla tych egzaminów nie określa się poziomu. Poza tym każdy zdający może dodatkowo od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym lub  - w przypadku języków obcych nowożytnych - na poziomie dwujęzycznym).

Niezmieniona zostanie zasada, zgodnie z którą maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych będą musieli - tak jak obecnie - przystąpić do egzaminu pisemnego i do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Nowa formuła matury ma pomóc sprawdzić egzaminatorom czy uczniowie potrafią przetwarzać informacje pochodzące z różnych źródeł, krytycznie analizować i porównywać ich treść, wyciągać wnioski, stawiać hipotezy, które można zweryfikować, a także identyfikować i wyjaśniać związki i zależności.

Przedmioty do wyboru będą zdawane tylko na jednym poziomie

Wcześniej maturzysta mógł wybrać, czy chce zdawać przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym, czy na poziomie rozszerzonym. Od tego roku dla przedmiotów dodatkowych będzie jeden poziom - odpowiadający podstawie programowej każdego przedmiotu w zakresie rozszerzonym.

Koniec z prezentacją na maturze

Maturzyści w tym roku nie będą już musieli przygotowywać prezentacji na egzamin ustny z języka polskiego.  Teraz część ustna będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎

Maturzysta będzie losował - nieznane mu wcześniej - zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ Na opracowanie zagadnienia będzie miał 15 minut. Po tym czasie musi wygłosić ‎ ‎wypowiedź monologową (ok. 10 minut), a następnie uczestniczyć w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎

Zbiór przykładowych zadań z języka polskiego znajdziecie TUTAJ.

Jak tłumaczą inicjatorzy zmiany - taka forma egzaminu ma za zadanie pozwolić lepiej zaprezentować dojrzałość maturzysty i sprawdzić, jak potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i posługiwać się nią podczas konstruowania wypowiedzi.

Rezygnacja z klucza

Centralna Komisja Egzaminacyjna zapowiada, ze w tym roku maturzyści nie będą już oceniani według ściśle określonego klucza odpowiedzi. Zamiast tego, egzaminator będzie oceniał pracę holistycznie. 

CKE na swojej stronie udostępnia wszelkie potrzebne informatory dotyczące matury w 2015 roku.

Co to oznacza? Premiowane przede wszystkim będzie twórcze myślenie i prawidłowe podejście do zagadnienia, a także metoda, jakiej zdający użyje, aby postawione przed nim zadanie rozwiązać. W holistycznym sposobie oceniania najważniejsze jest bowiem ocenianie umiejętności ucznia i jego toku rozumowania.

Inny sposób prezentacji wyników

Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ‎formach: jako procent uzyskanych punktów oraz jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa.

Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów.‎

‎Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎

‎Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w maju/czerwcu 2015 r. i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo 30 czerwca 2015 r. Osoby, które zdadzą egzamin w sesji ‎poprawkowej (w sierpniu), otrzymają świadectwo 11 września 2015 r.‎

Najnowsze informacje, arkusze, rozwiązania zadań i materiały - dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco!

Przez cały czas trwania matur na naszej stronie matura.interia.pl będziemy publikować arkusze egzaminacyjne i ich rozwiązania. 

Oprac. Katarzyna Krawczyk

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy