Reklama

Matura 2013

Matura 2013. Matematyka - poziom rozszerzony

Egzamin na poziomie podstawowym to było tylko preludium. Ponad 63 tysiące maturzystów napisało egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Ten przedmiot wybrał co szósty abiturient. Maturzyści po wyjściu z sal egzaminacyjnych narzekali na zaskakująco wysoki poziom. Ich zdanie potwierdzają nauczyciele. - Poziom był dużo wyższy niż z zeszłym roku - twierdzi ekspert INTERIA.PL, nauczyciel z jednego z krakowskich liceów.

Arkusz z matematyki - poziom rozszerzony

Maturzyści w piątek rano przystąpili do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. W odróżnieniu od poziomu podstawowego, przystąpienie do rozszerzenia nie jest obowiązkowe.

Chęć zdawania egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 63 tys. maturzystów, czyli 15,5 proc. abiturientów, a chęć zdawania egzaminu z polskiego na tym poziomie 37 tys. osób, czyli 10 proc. maturzystów.

Reklama

Egzaminy na poziomie rozszerzonym trwają po 180 minut.

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (przeprowadzanych na poziomie podstawowym) oraz dwóch ustnych: z polskiego i języka obcego.

Maturzysta mógł wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język regionalny (kaszubski), wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Obie sesje maturalne - pisemna i ustna - zakończą się 28 maja.

Ci abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 3 a 19 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma, co najmniej, 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 27 sierpnia, egzaminów ustnych - na 26-30 sierpnia.

PAP/INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy