Reklama

Opóźnienia w wypłatach dodatku węglowego. Ministerstwo zabiera głos

Dodatek węglowy wciąż nie trafił do wielu osób. Część wnioskodawców nie otrzymała środków w ustawowym, dwumiesięcznym terminie. Spytaliśmy Ministerstwo Klimatu i Środowiska, z czego mogą wynikać opóźnienia w realizowaniu wypłat. I czy resort przekazuje wojewodom dokładnie taką kwotę, o jaką wnioskują samorządy.

W Interii opisywaliśmy historię Agnieszki z Ostrowca Świętokrzyskiego, która czekała na wypłatę dodatku węglowego niemal trzy miesiące. Co ważne, według Ministerstwa Klimatu i Środowiska "gminy wypłacają dodatek węglowy w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę".

Dodatek węglowy. Gminy wciąż zgłaszają zapotrzebowania

Środki na wypłatę dodatku węglowego przekazywane są do budżetu wojewody przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska na podstawie złożonego przez jednostki samorządu terytorialnego zapotrzebowania, których termin został określony na: do 5 września, 10 października, 10 listopada oraz 16 grudnia 2022 roku.

Reklama

Jak zapewniało nas biuro prasowe resortu, "środki są przekazywane gminom sukcesywnie po otrzymaniu ich do budżetu wojewody oraz przeksięgowaniu nadwyżek zwracanych przez samorządy, które złożyły wyższe zapotrzebowanie". Gminy wciąż składają zapotrzebowania, a "środki przekazywane są w określonych terminach niezwłocznie po otrzymaniu zapotrzebowania".

"Przekazywane kwoty mogą różnić się od tych wnioskowanych"

Spytaliśmy, czy resort przekazuje wojewodom dokładnie taką kwotę, o jaką wnioskują samorządy w zapotrzebowaniu. Jak informował nas MOPS w Ostrowcu Świętokrzyskim, "od początku zapotrzebowania Ośrodek nie otrzymywał pełnych kwot, o które wnioskował". Ten problem miał też występować w kilku innych gminach.

W środę otrzymaliśmy następującą odpowiedź: "Minister Klimatu i Środowiska każdorazowo analizuje przekazane przez wojewodów wnioski i ocenia je, mając na uwadze racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, uwzględniając przede wszystkim dane dotyczące wydatkowania środków oraz poziomy zapotrzebowania. Wobec tego przekazywane do wojewodów kwoty mogą różnić się od tych wnioskowanych".

Opóźnienia w wypłatach dodatku węglowego. "Niezależne przyczyny"

A co z opóźnieniami dotyczącymi wypłat dodatków węglowych? Według gmin ma to często związek z brakiem wystarczających środków finansowych. Przez to nie jest możliwe zachowanie ustawowego terminu wypłaty.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwraca jednak uwagę, że "ewentualne problemy z terminowością wypłat dodatków do obywateli wynikać mogą z niezależnych przyczyn i indywidualnych uwarunkowań panujących w danej gminie". Chodzi na przykład o liczbę pracowników zaangażowanych do wykonywania zadania, "intensywność składania wniosków" przez obywateli czy też efektywność współpracy z urzędem wojewódzkim.

"Niezależnie od ewentualnych trudności, wnioskodawcy z pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami otrzymają w najbliższym czasie wsparcie" - zapewnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Czytaj też: Kilkanaście tysięcy zł dofinansowania. Czy ty też możesz z niego skorzystać?

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Dodatek węglowy

Reklama

Reklama

Reklama