Reklama

​Weryfikacja covidowa klientów? Minister zdrowia nie pozostawia wątpliwości

Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił w środę, że ustawa dająca pracodawcy prawo do weryfikacji covidowej pracownika będzie miała także zastosowanie przy egzekwowaniu obowiązujących restrykcji dotyczących liczby osób w pomieszczeniach. - Chodzi tutaj o powszechne stosowanie certyfikatu covidowego - powiedział minister.

Ostatnie dane mówią o 30 586 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem - poinformował w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Wkroczyliśmy w piątą falę, która będzie dynamicznie się rozwijała - dodał.

Niedzielski podkreślił, że "obecna sytuacja pokazuje, jak ważnym i krytycznym zagadnieniem jest ustawa, która jest w tej chwili procedowana w Sejmie".

CZYTAJ WIĘCEJ: Müller: rząd jest zdeterminowany, by wprowadzić odpowiednie środki do walki z epidemią COVID-19

Reklama

Chodzi o poselski projekt ustawy o weryfikacji covidowej, którego autorami jest grupa posłów PiS, w tym poseł Czesław Hoc.

Jak uzasadniono w projekcie, zapisy mają "umożliwić pracodawcy sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy". We wtorek Rada Ministrów pozytywnie oceniła tzw. projekt Hoca.

"Ustawa Hoca". Powszechne stosowanie certyfikatu covidowego

Niedzielski wyjaśnił, że "ta ustawa daje pozbawione wątpliwości podstawy do tego, aby egzekwować restrykcje, które w tej chwili mają miejsce". - Chodzi tutaj o powszechne stosowanie certyfikatu covidowego - podkreślił.

Szef resortu zdrowia zwrócił uwagę, że według stanowiska MZ może to być już teraz robione, ale podstawa ustawowa powinna rozwiewać wszelakie wątpliwości i zachęcać wszystkich do stosowania tego instrumentu.

Niedzielski przypomniał także, że "cały czas limity, które mamy określone w zasadzie jako standard, są określone w ten sposób, że jest to 30 proc., a jeżeli limit jest przekraczany, to oczywiście dla osób, które mogą się wykazać zaszczepieniem, ujemnym testem lub statusem ozdrowieńca".

Weryfikacja certyfikatów covidowych. Zapis w "ustawie Hoca"

O weryfikacji certyfikatów covidowych mówi art. 5 "ustawy Hoca". Poniżej przytaczamy jego dokładne brzmienie.

Art. 5. 1. W celu weryfikacji czy dana osoba posiada wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, zakończyła izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub poddana została szczepieniu przeciwko COVID-19, wraz z danymi zawartymi w unijnym cyfrowym zaświadczeniu COVID w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str. 1), zwanym dalej "unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID", lub w zaświadczeniach, o których mowa w art. 3 i 4, może być przetwarzany wizerunek twarzy posiadacza zaświadczenia. 

2. Do weryfikacji danych zawartych w unijnym cyfrowym zaświadczeniu COVID oraz wizerunku twarzy, o których mowa w ust. 1, stosuje się aplikację mobilną udostępnioną przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

3. Do weryfikacji statusu zdrowotnego wystarczające jest sprawdzenie ważności unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID oraz odczytanie kodu QR, a także wizerunku twarzy posiadacza tego zaświadczenia, jeżeli dotyczy osoby dokonującej weryfikacji, o której mowa w ust. 2.

Obostrzenia w Polsce

Od 15 grudnia 2021 do 31 stycznia 2022 w Polsce obowiązują limity osób w pomieszczeniach zamkniętych. 

Jest to jedna osoba na 15 metr kwadratowy w przestrzeniach zamkniętych bez wyznaczonych miejsc dla publiczności  - na koncertach, w domach kultury, bibliotekach, muzeach i galeriach sztuki. 

CZYTAJ WIĘCEJ: Co piąty nowy przypadek zakażenia to Omikron 

W kinach, teatrach, barach, restauracjach, hotelach, obiektach sportowych i sakralnych obowiązuje limit 30 proc. obłożenia miejsc. 

Do limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego certyfikatu, negatywnego wyniku testu lub zaświadczenia o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19.

INTERIA.PL/PAP
Dowiedz się więcej na temat: Pandemia koronawirusa | obostrzenia | certyfikat covidowy

Reklama

Reklama

Reklama