Reklama

Szczepienia przeciw COVID-19. Większość polskich studentów po dwóch dawkach

Około 75 proc. polskich studentów deklaruje, że zaszczepiło się przeciwko COVID-19, a trochę ponad połowa, że zamierza przyjąć dawkę przypominającą - wynika z ankiety, którą przeprowadzono na 160 polskich uczelniach. To zdecydowanie większy odsetek zaszczepionych niż w całym społeczeństwie.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) przygotowała ankietę, którą skierowała do ok. 600 tys. studentów uczących się na 160 polskich uczelniach. Na pytania odpowiadano w ostatnim tygodniu listopada. Rektorzy chcieli uzyskać informację przede wszystkim o tym, jakie względy studenci uważali za najistotniejsze podejmując decyzję o zaszczepieniu. 

Zobacz też: Jak chronią szczepienia? Są najnowsze dane z resortu zdrowia

Jak przekazał prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Tomasz Pietrzykowski, który kieruje zespołem ds. monitoringu COVID na uczelniach w ramach KRASP mimo krótkiego czasu ankietę wypełniło niemal 150 tys. studentów. 75 proc. z tych, którzy udzielili odpowiedzi na zadanie w niej pytania zadeklarowało, że się zaszczepiło. Trochę ponad 50 proc. zaszczepionych zadeklarowało, że zamierza przyjąć dawkę przypominającą, jeżeli będą takie zalecenia medyczne.

Reklama

Ankieta na uczelniach. Ta statystyka niepokoi

Wszystkich ankietowanych zapytano o to, jakiego rodzaju racje odgrywały największą rolę w decyzji o tym, czy się zaszczepić czy nie. Jako trzy najważniejsze ankietowani wskazali: przekonanie o skuteczności szczepionek, realność zagrożenia zachorowaniem oraz poczucie odpowiedzialności za innych. Najmniej osób stwierdziło, że w podjęciu decyzji motywowała ich presja ze strony otoczenia i obawa o jego reakcję.

- To, że około 25 proc. studentów uczestniczących w ankiecie zadeklarowało, że się nie zaszczepiło, jest niepokojące. Nie można jednak wykluczyć, że w ankiecie chętniej brały udział osoby o zdecydowanych i jednoznacznych przekonaniach w sprawach covidu, co nakazuje przyjmować ich wyniki z dużą dozą ostrożności - ocenił prof. Pietrzykowski.

Według niego należy jednak przyjąć, że 20-30 proc. studentów może być niezaszczepionych. Byłby to jednak i tak zdecydowanie większy odsetek osób zaszczepionych, niż w całym społeczeństwie (ok. 55 proc.). Przekazał, że w najbliższym czasie uczelnie mają uzyskać precyzyjne od resortu zdrowia dane o poziomie wyszczepienia nie tylko żaków, ale też pracowników uczelni.

"Spotkaliśmy się z krytyczną reakcją"

Jak przekazał prof. Pietrzykowski, rektorzy zrzeszeni w ramach KRASP opowiadają się za wprowadzeniem przepisów, które umożliwiałyby uczelniom weryfikację certyfikatów covidowych lub wprowadzenie wymogu wykonania testu przed wejściem w mury uczelni.

- Próbowaliśmy wprowadzić na Uniwersytecie Śląskim wymóg zaszczepienia dla osób, które korzystają z akademików, ale decyzja ta spotkała się z bardzo krytyczną reakcją wielu instytucji zarzucających nam łamanie prawa, dlatego się z niej wycofaliśmy - powiedział prof. Pietrzykowski.

W jego ocenie obecna sytuacja jest patowa, bo uniwersytety mogą w tym momencie jedynie zachęcać do szczepień, ale zaszczepionych przybywa już stosunkowo bardzo niewielu.

- Jedyny instrument, którym dysponujemy i który mógłby w teorii zwiększyć bezpieczeństwo, to przejście uczelni na tryb zdalny. Jednak tak naprawdę taki punktowy lockdown nie ma sensu, tak długo, jak studenci czy pracownicy uczelni nadal w pełni uczestniczą w kontaktach społecznych w innych sferach życia - chodzą do sklepów, restauracji czy teatrów. Z gromadzonych przez nas danych wynika, że mimo trwania zajęć kontaktowych w uczelniach studenci zakażają się znacznie rzadziej, niż przeciętni Polacy - co wskazywałoby na to, że poza uczelnią niebezpieczeństwo zakażenia jest wyższe niż w jej murach - podsumował.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: szczepienia w Polsce | COVID-19 | Pandemia koronawirusa

Reklama

Reklama

Reklama