Reklama

Politechnika Wrocławska zdecydowała o uruchomieniu studiów w formule hybrydowej

Władze Politechniki Wrocławskiej zdecydowały o uruchomieniu studiów w semestrze zimowym w formule hybrydowej. Plany zajęć zostaną przygotowane tak, aby kształcenie można było łatwo przestawić na całkowicie zdalne.

"Po analizach i konsultacjach podjęliśmy decyzję o uruchomieniu studiów w semestrze zimowym w formule hybrydowej. Oznacza to, że część zajęć odbywać się będzie stacjonarnie na uczelni - przede wszystkim laboratoria i zajęcia wf., a część będzie prowadzona w formie zdalnej - przede wszystkim wykłady i lektoraty" - poinformowali we wspólnym komunikacie rektor uczelni prof. Cezary Madryas i rektor elekt prof. Arkadiusz Wójs.

Rektorzy podkreślili jednocześnie, że plany zajęć zostaną przygotowane tak, aby kształcenie, zależnie od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemicznej, można było łatwo sposób przestawić na całkowicie zdalne.

Reklama

W komunikacie zadeklarowali też, że w przyjętych rozwiązaniach priorytetowo zostaną potraktowani studenci pierwszych i ostatnich semestrów studiów I i II stopnia oraz doktoranci.

"O formie prowadzenia zajęć na poszczególnych kierunkach i latach studiów zdecydują dziekani i to oni będą informować o przyjętych rozwiązaniach, gdyż to władze wydziałów najlepiej znają zarówno potrzeby nauczycieli akademickich, jak i studentów" - czytamy w komunikacie.

Zarządzenie rektora, regulujące szczegółowo kwestie organizacji pracy i kształcenia na uczelni zostanie opublikowane po ukazaniu się zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na nowy rok akademicki, nie później jednak niż 15 września.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy