Reklama

Niemcy: Nowe zasady dla podróżujących z Polski

Od niedzieli 9 maja 2021 Polska będzie zaklasyfikowana w Niemczech jako zwykły obszar ryzyka zakażenia koronawirusem, a nie jako obszar wysokiego ryzyka, jak do tej pory - poinformował Instytut Roberta Kocha (RKI). Oznacza to ułatwienia w warunkach podróżowania z Polski do Niemiec.

Najważniejsza zmiana dotyczy testu na koronawirusa. Osoby podróżujące do Niemiec nie będą musiały posiadać negatywnego wyniku badania przed przekroczeniem granicy (nie dotyczy to podróży lotniczych). Test na COVID-19 będzie można wykonać przed wjazdem lub już po przekroczeniu granicy - w ciągu 48 godzin.

Z obowiązku wykonania testu będą dodatkowo zwolnione osoby, które nie muszą poddawać się kwarantannie na podstawie przepisów landowych, np. odwiedzające w Niemczech lub w Polsce rodzinę pierwszego stopnia pokrewieństwa do 72 godzin.

Zgłoszenie wjazdu

W dalszym ciągu konieczna jednak będzie rejestracja wjazdu za pośrednictwem strony internetowej Einreiseanmeldung.de.

Reklama

Nie muszą jej dokonywać tylko osoby przejeżdżające przez obszar ryzyka lub przez Niemcy tranzytem i zawodowi kierowcy transportujący towary lub ludzi. Zwolnione są także osoby, które przebywały w strefie ryzyka w ramach ruchu granicznego przez okres krótszy niż 24 godziny lub na taki czas wjeżdżają do RFN.

Obowiązkowa kwarantanna

Zasadniczo osoby przyjeżdżające z Polski do RFN nadal będą zobowiązane do odbycia dziesięciodniowej kwarantanny. Zwolnieni z niej mogą być przedstawiciele niektórych zawodów, osoby odwiedzające najbliższych krewnych czy pracownicy transgraniczni. Szczegółowe regulacje wprowadzają tu kraje związkowe, a zatem istnieje 16 różnych rozporządzeń w zakresie kwarantanny.

Możliwe jest skrócenie izolacji, ale najwcześniej po pięciu dniach, jeżeli test na obecność koronawirusa da negatywny wynik.

Zaszczepieni i ozdrowieńcy

Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy będą zwolnione z kwarantanny po wjeździe do Niemiec, będą mogły opuszczać mieszkanie także w czasie godziny policyjnej, o ile taka występuje w danym mieście lub powiecie. Osoby te nie będą też brane pod uwagę do limitu osób przy kontaktach społecznych czy uprawianiu sportu i będą traktowane na równi z osobami przetestowanymi, jeżeli przepisy landowe przewidują dla nich zwolnienia z niektórych obostrzeń.

W zależności od poziomu zakażeń w danym powiecie skorzystanie z niektórych usług (np. fryzjer, kosmetyczka, wizyta w ZOO) jest możliwe dla osób posiadających negatywny wynik testu (nie starszy niż 24 godziny), zaszczepionych lub ozdrowieńców.

Katarzyna Domagała-Pereira


Deutsche Welle

Reklama

Reklama

Reklama