Reklama

Jakie jest w Polsce ryzyko zakażenia COVID-19? Sondaż Interii

W specjalnym badaniu, przeprowadzonym na stronach Interii, zadaliśmy wam pytanie: "Jakie, według ciebie, jest ryzyko zakażenia się koronawirusem w Polsce?". Najwięcej, bo 36,6 proc. ankietowanych, odpowiedziało, że wysokie.

W grupie, która wzięła udział w naszym badaniu, najwięcej osób, bo 36,6 proc., odpowiedziało, że ryzyko zakażenia się koronawirusem w Polsce jest "wysokie". 25,7 proc. ankietowanych określiło ryzyko jako "bardzo wysokie", a 24,7 proc. jako "przeciętne".

Dla 7,9 proc. badanych ryzyko zakażenia się koronawirusem w Polsce jest "niezbyt duże", a dla 5,1 proc. - "znikome".

Badanie uwzględnia także podział na województwa. Okazało się, że zakażenia najbardziej boją mieszkańcy województwa mazowieckiego, gdzie ryzyko określiło jako "bardzo wysokie" 27,2 proc. badanych, a 36,5 proc. uznało je za "wysokie". 

Reklama

Z ankiety wynika także, że najmniej boją się zakażenia mieszkańcy woj. podkarpackiego: tylko 24,7 proc. z nich uznało ryzyko zakażenia za "bardzo wysokie", a  34,9 proc. za "wysokie".

Okazało się także, że kobiety mają więcej obaw związanych z koronawirusem niż mężczyźni.

W grupie kobiet 39,5 proc proc. ankietowanych uznało, że ryzyko zakażenia jest wysokie, a 32,3 proc. że "bardzo wysokie". Wśród mężczyzn to było odpowiednio: 35,7 proc. i 22,7 proc.

Badani podzieleni zostali także na grupy wiekowe. Osoby po 54. roku życia najczęściej wybierały odpowiedź "wysokie" (40,2 proc.) i "bardzo wysokie" (28,8 proc.).

Natomiast najwięcej spokoju wykazują pod tym względem osoby w wieku od 40 do 44 lat. W tej grupie najrzadziej oceniano ryzyko jako "wysokie" (34,6 proc.) albo "bardzo wysokie" (25,6 proc.).

Okazało się tak, że osoby z wykształceniem podstawowym najmniej boją zakażenia. Tylko 29,5 proc. z nich oceniło ryzyko jako "wysokie" a 26,5  proc. jako "bardzo wysokie".

Najwięcej obaw mają osoby z wykształceniem zawodowym: 39 proc. z nich oceniło ryzyko jako "wysokie" a 28,8  proc. jako "bardzo wysokie".

W badaniu Interii wzięło udział 29 tys. 930 osób.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama